Globala industrier driver exporttillväxten i Västernorrland

Sundsvall och Örnsköldsvik står tillsammans för 87 procent av Västernorrlands totala exportvärde. Kommunerna domineras av stora, globala industrier inom papper och massaindustrin vilket väger tungt när man ser till värdet av exporten från Västernorrland.

Det totala varuexportvärdet från Västernorrland minskade från 2015 till 2016 med 5,4 procent och ökade 2014-2015 med 5,7 procent och endast haft en marginell utveckling över en längre tidsperiod. Västernorrland ligger på 14:e plats sett till exportvärde per län.

-       Industrikonjunkturen i Västernorrland har de senaste åren uppvisat relativt stora svängningar och för trävaruindustrin är nedgången mycket kraftig. Orderingången för massa och pappersindustrin har inte riktigt levt upp till förväntningarna det senaste året, säger Bengt Högberg, Business Swedens exportrådgivare i Västernorrland. 

-       Utmaningen för Västernorrland är att få fler små och medelstora företag att öka sin exportomsättning på nya marknader. Det är också där som den största potentialen finns att öka antalet anställda och att öka antalet företag som exporterar, fortsätter Bengt Högberg.

Över tid (2000-2016) har Västernorrlands export ökat med 56,3 procent, motsvarande period har Sveriges export ökat med 49 procent. Västernorrland har på ett positivt sätt bidragit till Sveriges export över tid.

-       Sveriges exportföretag fortsätter att skapa jobb och tillväxt i landet. En positiv omvärldskonjunktur stärker tillväxten och en positiv investeringskonjunktur ger svenska bolag ett gyllene tillfälle att öka sin export, säger Ylva Berg, vd på Business Sweden.

Uppgifterna är baserade på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Business Sweden.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Tagesson, pressekreterare, Business Sweden 

+46 72 514 30 77, marcus.tagesson@business-sweden.se

Bengt Högberg, regional exportrådgivare för Västernorrland, Business Sweden

+46 70 594 11 08, bengt.hogberg@business-sweden.se

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Taggar:

Om oss

Business Sweden är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Vi gör Sverige mer attraktivt att göra affärer med. www.business-sweden.se