Internationella Tornedalen - en marknad på båda sidor av älven

Det totala varuexportvärdet från Norrbotten ökade från 2015 till 2016 med 0,6 procent. Tornedalskommunerna sticker ut med en betydligt högre andel exporterande företag per capita än övriga kommuner och även jämfört med Sverige som helhet.

Den mest internationella kommunen i Norrbotten är Övertorneå med 16,5 exporterande företag per 1000 invånare, tvåa kommer Haparanda kommun med 11,5 exporterande företag per 1000 invånare och trea kommer Pajala kommun med nästan 8 exporterande företag per 1000 invånare. I jämförelse har Luleå kommun 2,5 och Sverige som helhet 4 och Norrbotten 3,5.

-       Det som är glädjande är att förra året så minskade exporten från Norrbotten med drygt 18 procent, så nedgången är bruten, vilket är relaterat till att priset på järnmalm bottnat och började stiga under 2016. I exportutveckling från 2015 till 2016 ligger Norrbotten på sjätte plats bland de 21 länen och har starkaste siffror om vi jämför de fem Norrlandslänen, säger Erik Hagenrud, Business Swedens exportrådgivare i Norrbotten.

Den långsiktiga trenden (2000-2016) av exportutvecklingen i Norrbotten har ökat med drygt 75 procent, vilket är starkt givet att priset på järnmalm har rasat från toppen 2011 på nära 190 dollar per ton ner till under 40 dollar årsskiftet 2015-2016. I jämförelse med de övriga Norrlandslänen och med Sveriges exportutveckling 2000-2016 så ligger Norrbottens län i topp i norra Sverige.

-       Sveriges exportföretag fortsätter att skapa jobb och tillväxt i landet. En positiv omvärldskonjunktur stärker tillväxten och en positiv investeringskonjunktur ger svenska bolag ett gyllene tillfälle att öka sin export, säger Ylva Berg, vd på Business Sweden.

Uppgifterna är baserade på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Business Sweden.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Tagesson, pressekreterare, Business Sweden 

+46 72 514 30 77, marcus.tagesson@business-sweden.se

Erik Hagenrud, regional exportrådgivare för Norrbotten, Business Sweden

+46 70 237 40 71, erik.hagenrud@business-sweden.se

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Taggar:

Om oss

Business Sweden är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Vi gör Sverige mer attraktivt att göra affärer med. www.business-sweden.se