Marginell ökning av export från Gävleborg – basindustrin dominerar

Gävleborg uppvisade en marginell ökning exportvärdet under 2016 och placerar sig därmed på nionde plats bland Sveriges 21 län. Varuexporten domineras kraftigt av basindustrin, där de båda produktområdena; trä, massa och pappersvaror samt metall och metallvaror är dominerande följt av maskiner och övriga tillverkade varor.

De största exportmarknaderna sett till antalet exporterande företag är EU och Norden. Nedbrutet på enskilda marknaderna är länderna i fallande ordning; Norge, USA, Finland, Kina, och Tyskland.

-       Sedan år 2000 har antalet exporterande företag i Gävleborg ökat med 28 procent. Fler företag har valt att satsa på marknaderna utanför Sverige vilket ledde till att antalet företag som arbetar internationellt i Gävleborg har ökat från 521 under 2000 till 667 under 2016, säger Jan Claesson, Business Swedens exportrådgivare i Gävleborg.

Tills årets undersökning har Gävleborgs statistik brutits ner per kommun. De 5 kommuner med flest exportföretag är i fallande ordning; Gävle, Hudiksvall, Bollnäs, Sandviken och Söderhamn. Det är glädjande att Ovanåker ligger över ett per capita riksgenomsnittet för exportvärde och Ljusdal ligger över ett per capita riksgenomsnittet för importvärde.

-       Sveriges exportföretag fortsätter att skapa jobb och tillväxt i landet. En positiv omvärldskonjunktur stärker tillväxten och en positiv investeringskonjunktur ger svenska bolag ett gyllene tillfälle att öka sin export, säger Ylva Berg, vd på Business Sweden.

Uppgifterna är baserade på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Business Sweden.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Tagesson, pressekreterare, Business Sweden 

+46 72 514 30 77, marcus.tagesson@business-sweden.se

Jan Claesson, regional exportrådgivare för Gävleborg, Business Sweden

+46 70 237 40 71, jan.claesson@business-sweden.se

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Taggar:

Om oss

Business Sweden är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Vi gör Sverige mer attraktivt att göra affärer med. www.business-sweden.se