Marknadsinsikt april 2017

Business Swedens chefekonom Lena Sellgren presenterar Marknadsinsikt från Business Sweden på ett pressmöte onsdagen den 26 april.

I Marknadsinsikt presenteras Business Swedens syn på den globala ekonomiska utvecklingen och vilka konsekvenser det får för svensk ekonomi och export 2017-2018. Vi presenterar även en exportprognos för denna period.

Tid: Onsdagen den 26 april kl. 09.30.

Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Anmälan: press@business-sweden.se

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Somp, Head of Public Relations, +46 72 540 9338, elisabeth.somp@business-sweden.se

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Taggar:

Om oss

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se