Marknadsöversikt april 2015

Business Swedens chefekonom Mauro Gozzo presenterar Marknadsöversikt från Business Sweden på ett pressmöte tisdagen den 28 april kl. 09.30.

Marknadsöversikten innehåller prognoser för den ekonomiska utvecklingen på 37 stora exportmarknader för åren 2015-2017. Dessutom presenteras en prognos för svensk export 2015 och 2016.

Tid: Tisdagen den 28 april kl. 09.30
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Anmälan: press@business-sweden.se

Välkommen!

För ytterligare information kontakta:
Emilie Eliasson Hovmöller, presschef, Business Sweden, T 072-540 93 38

Business Sweden stärker Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. Med cirka 400 medarbetare i Sverige och i 50 länder, underlättar vi för svenska företag att växa internationellt och för utländska företag att investera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd. Business Sweden ägs av staten och näringslivet. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.

Taggar:

Om oss

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se