Mia Bartelson Enayatollah tillträder som Public Affairs och Kommunikationsdirektör för Business Sweden

Mia Enayatollah tillträder tjänsten som Public Affairs och Kommunikationsdirektör för Business Sweden, vilket även innebär en plats i ledningsgruppen. Med 15 års erfarenhet av ledande befattningar inom kommunikation och public affairs och därutöver flera års erfarenhet från exportfrämjande inom Regeringskansliet och effektivitetsrevision vid dåvarande Riksrevisionsverket har hon en bred kunskap om kommunikation, public affairs, ledarskap och strategiskt utvecklingsarbete, skärningspunkten mellan näringsliv och det offentliga Sverige samt gedigen erfarenhet av att formulera och implementera förändrings- och utvecklingsprocesser.

– Med min bakgrund från såväl statlig som privat statlig sektor kan jag bidra till att balansera Business Swedens dubbla uppdrag och organisation. Det är en utomordentligt viktig uppgift och en spännande utmaning att främja svenskt näringsliv i världen. Samtidigt behöver vi ha en aktiv och nära dialog med vår statliga ägare. En av Business Swedens utmaningar framöver är att stärka det nya, unga varumärket och öka kännedomen om vår verksamhet hos olika intressenter. Ett uppdrag jag ser mycket fram emot, säger Mia Enayatollah.

Mia Enayatollah kommer närmast från en roll som informationsdirektör för Fastighetsägarna Stockholm – en intresse- och branschorganisation med syfte att verka för en välfungerande fastighetsmarknad. Dessförinnan var hon seniorkonsult vid JKL, departementssekreterare i Regeringskansliet och effektivitetsrevisor vid dåvarande Riksrevisionsverket. Utöver det har hon även erfarenhet från styrelsearbete, senast som ledamot i styrelsen för Stockholms Stadsmission.

Om Mia Enayatollah
2014-, Public Affairs- och Kommunikationsdirektör Business Sweden
2005–2013, informationsdirektör Fastighetsägarna Stockholm
1999–2005, manager JKL AB
1998–1999, departementssekreterare med ansvar för bl.a. Exportrådet och förhandlingar i OECD:s handelskommitté, först vid Närings- och handelsdepartementet, sedan vid UD
1997–1998, departementssekreterare Jordbruksdepartementet med ansvar för bl.a. förhandlingar i OECD:s jordbrukskommitté
1995–1997, förste revisor/revisor Riksrevisionsverket

Mia Enayatollah är född 1969. Hon har kandidat- och magisterexamina i statsvetenskap från Stockholm respektive Uppsala universitet. Hon har kompletterat sin akademiska utbildning med flera ledarskaps- och styrelseutbildningar. Under flera år föreläste hon vid Berghs School of Communications inom CSR – företagens sociala ansvarstagande. 2014 är hon mentor i Novare/Veckans Affärers Mentorprogram.

För ytterligare information kontakta:
Business Swedens presstelefon: 072-540 93 38, e-mail: press@business-sweden.se

Business Sweden stärker Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. Med cirka 500 medarbetare i 57 länder och i varje region i Sverige, underlättar vi för svenska företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige. Business Sweden ägs av staten och näringslivet. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.

Taggar:

Om oss

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se

Prenumerera