Östersund och Åre kommun exporterar mest i Jämtland

Sedan 2000 har exporten från Jämtlands län ökat med 32 procent och det är Östersund och Åre kommun som står för det största antalet varuexporterande företag. Mellan 2015 och 2016 minskade varuexporten från Jämtland 3,2 procent.

Den viktigaste gruppen av varor i exporten under 2016 var verkstadsvaror, till exempel maskiner, elektronik, telekommunikation och fordon. Norge är den absolut största exportmarknaden för jämtländska företag följt av USA och Finland. Tillverkningsindustrin är den sektor som främst driver exportutvecklingen i Jämtland.

-       Förutsättningarna för jämtländska företag att handla med Norge är goda. Norge är visserligen inte med i EU, men är genom EES-avtalet en del av EU:s inre marknad, där det finns ett ömsesidigt erkännande av varandras regler. Närhet och likhet är viktiga faktorer för handel och förenklar handeln med Norge säger, Rudy Zappala, Business Swedens exportrådgivare i Jämtland.

-       Sveriges exportföretag fortsätter att skapa jobb och tillväxt i landet. En positiv omvärldskonjunktur stärker tillväxten och en positiv investeringskonjunktur ger svenska bolag ett gyllene tillfälle att öka sin export, säger Ylva Berg, vd på Business Sweden.

Uppgifterna är baserade på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Business Sweden.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Tagesson, pressekreterare, Business Sweden 

+46 72 514 30 77, marcus.tagesson@business-sweden.se

Rudy Zappala, regional exportrådgivare för Jämtland, Business Sweden

+46 70 26 57 317, rudy.zappala@business-sweden.se

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Taggar:

Om oss

Business Sweden är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Vi gör Sverige mer attraktivt att göra affärer med. www.business-sweden.se