Positiv exporttrend i Västerbotten

Det totala varuexportvärdet från Västerbotten minskade 2016 med -1,6 procent. Trenden har dock varit att exportvärdet har ökat från länet över tid och mellan åren 2013 och 2016 var ökningen närmare 20 procent. Det gör att Västerbotten hamnar på tredje plats i riket när det gäller snabbaste ökningen över tid.

Över en längre period (2000-2016) har Västerbottens export ökat med drygt 55 procent, motsvarande period har Sveriges export ökat med knappt 49 procent. Västerbotten har alltså haft ett ökat bidrag till Sveriges export över tid.

-       Det totala exportvärdet från Västerbotten ligger på 12 349 MSEK. Västerbotten drabbades hårt av finanskrisen och tappade närmare 60 procent av sin export under 2009 och återhämtningen sker långsamt, säger Katharina Saalo, Regional Exportrådgivare på Business Sweden i Västerbotten.

-       Av de två största kommunerna i länet, Skellefteå och Umeå, så är Skellefteå den kommun som genererar mest varuexportvärde, nästan det dubbla än Umeå som dock har fler exporterande företag. Skellefteå står för ca 45 procent av varuexportvärdet från länet, fortsätter Katharina Saalo.

Bjurholm, som är Sveriges minsta kommun, är den kommun som har mest importerande företag och näst mest exporterande företag i länet, vilket gör Bjurholm den mest internationella kommunen i Västerbotten.

-       Sveriges exportföretag fortsätter att skapa jobb och tillväxt i landet. En positiv omvärldskonjunktur stärker tillväxten och en positiv investeringskonjunktur ger svenska bolag ett gyllene tillfälle att öka sin export, säger Ylva Berg, vd på Business Sweden.

Uppgifterna är baserade på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Business Sweden.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Tagesson, pressekreterare, Business Sweden 

+46 72 514 30 77, marcus.tagesson@business-sweden.se

Katharina Saalo, regional exportrådgivare för Västerbotten, Business Sweden

+46 70 371 95 82, katharina.saalo@business-sweden.se

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Taggar:

Om oss

Business Sweden är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Vi gör Sverige mer attraktivt att göra affärer med. www.business-sweden.se

Prenumerera