Rapportlansering i Almedalen - Vad händer om krisen kommer?

Med anledning av ett mer instabilt världsläge tvingas företagsledningar och styrelser att navigera i en miljö med större inslag av konflikter och ekonomisk nationalism. Business Sweden har genomfört en analys av tre geopolitiska händelseförlopp och vilka konsekvenser de skulle få för svenska företag. 

Välkommen på frukost där chefekonom Lena Sellgren presenterar rapporten ”Vad händer om krisen kommer?”

Tid: Onsdagen den 5 juli kl. 08.00

Plats: Bredgatan 11, Visby  

Anmälan: press@business-sweden.se  

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Somp, presschef Business Sweden

+46 72 540 93 38, elisabeth.somp@business-sweden.se

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Taggar:

Om oss

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se