Småföretag inom hälso- och sjukvårdssektorn förväntar sig exportökning

Svensk vård och omsorg har goda förutsättningar för export. Cirka 40 procent av de tillfrågade företagen räknar med en exportökning på över 50 procent under de närmaste tre åren. Det visar Exportrådets och Swecares marknadsanalys som identifierar relevanta marknader för export inom hälso- och sjukvård och omsorg samt områdena medicinteknik, läkemedel och bioteknik. Analysen har gjorts på uppdrag av regeringen och lanseras på Exportrådet idag.

-          Det är intressant och glädjande att framför allt småföretag är optimistiska om framtiden, då Sverige ständigt behöver nya företag som växer sig starka på utländska marknader, säger Anders Hallersjö, Business Area Manager Health Care and Life Science på Exportrådet.

Nära 40 procent av de företag som har medverkat i studien räknar med en exportökning på över 50 procent under de närmaste tre åren, varav småföretagen förväntar sig störst ökning. Knappt två tredjedelar av de medverkande företagen är också intresserade av att delta i exportfrämjande aktiviteter som exempelvis delegationsresor.

En utmaning för företagen, enligt analysen, är att det finns många huvudmän i form av landstingen. Detta försvårar införsäljningen på den svenska marknaden och leder i sin tur till att företagen inte får de referenser som behövs för att sälja på utländska marknader. Ytterligare en utmaning, som företagen uppger, är att pris prioriteras framför innovationer vid inköp inom vården.

Svensk hälso- och sjukvård och omsorg står sig bra i den internationella konkurrensen, mycket tack vare den höga kvaliteten. Världen blir allt mer internationaliserad och fler företag ser nyttan av ett ökat internationellt utbyte. Många länder står även inför en förändrad demografi, med en åldrande befolkning. Dessutom ökar livsstilsrelaterade sjukdomar och globala hälsohot som smittsamma sjukdomar och antibiotikaresistens. Svenska företag har hög kompetens och erfarenhet inom dessa områden och analysen hjälper till att belysa vilka marknader som är mest relevanta att exportera till eller att etablera sig i.

-          Studien visar att svenska företag bör prioritera USA, Tyskland, Storbritannien, Kanada, Australien och Japan bland mogna marknader och att Indien, Kina, Brasilien, Polen, Ungern, Vietnam, Tjeckien och Turkiet är relevanta att satsa på bland tillväxtmarknaderna, säger Maria Helling, VD Swecare.

Analysen är baserad på intervjuer och enkätunderlag med svenska företag i branschen och är matchad mot 55 marknader. Sammanlagt har 150 företag och organisationer deltagit i studien. Vid lanseringen idag medverkar Handelsminister Ewa Björling, Socialminister Göran Hägglund, Maria Helling, VD Swecare, Mauro Gozzo, Chefsekonom Exportrådet, Anders Hallersjö, Business Area Manager Health Care and Life Science Exportrådet och en analysgrupp från Exportrådet.

Besök Exportrådets pressrum för att läsa marknadsanalysen i sin helhet: www.swedishtrade.se/press
___________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Anders Hallersjö, Vice President, Business Area Manager Health Care and Life Sciences, Exportrådet, T 08-588 661 23, anders.hallersjo@swedishtrade.se
Maria Helling, VD Swecare, T 08-406 75 53, maria.helling@swecare.se  
Caroline Westerberg, pressekreterare Exportrådet T 08-588 662 07

Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i mer än 60 länder med 500 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet och omsätter cirka 600 miljoner kronor.

 

 

Taggar:

Om oss

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se

Prenumerera