Stora affärsmöjligheter för svenska företag i Colombia

Den 3-6 september arrangerar Business Sweden, Sveriges ambassad i Bogota och Colombias ambassad i Stockholm, en delegationsresa till Västerås och Stockholm. Syftet är att få en bättre inblick i svenska koncept, tekniklösningar och innovationer inom miljöteknik och hållbar utveckling för skogsindustri och boende.

Marie Andersson de Frutos, Sveriges ambassadör i Colombia, leder delegationen, som bland annat består av representanter från Colombias näst största företag EPM (Empresas Publicas de Medellin), och de tre utvecklingsbankerna CAF (Corporation Andina de Fomento), IFC (International Finance Corporation, dotterorganisation till Världsbanken) och IDB (Inter-American Development Bank).

- Den colombianska delegationen öppnar för stora affärsmöjligheter för svenska lösningar inom miljöteknik, skogsvård och träbyggnadsteknik. Svenska innovationer inom dessa områden kan vara en modell inte bara för Colombia, utan för hela Sydamerika, Centralamerika och Karibien - en region med cirka 600 miljoner invånare, säger Marie Andersson de Frutos.

Ett mål med besöket till Sverige är att Medellin stad och utvecklingsbankerna CAF, IFC och IDB, ska få ta del av svenska tekniklösningar och innovationer inom avfallshantering, energi och vatten samt få kunskap om hur skogsindustri och träbyggnadsteknik kan leda till ett hållbart boende. Ett annat mål är att få till en allians mellan Sverige, svenska företag World Bank/IFC och Medellin för att starta ett pilotprojekt inom miljöteknik i staden Medellin. Förhoppningen är att det ska leda till en hubb av svenska erfarenheter, koncept och tekniklösningar, samt tjäna som modell för innovationer i Latinamerika. Slutligen ska delegationen få insikter i hur skogsindustrin kan utveckla skogsbruket vad gäller exempelvis produktion från skogsråvaror, vilket skulle kunna leda till en ny industri i Colombia inom hållbart boende.

Under våren 2014 anordnade Business Sweden ett studiebesök i Sverige för Världsbanken/Latinamerika till Malmö och Västerås för att presentera svenska lösningar inom avfallshantering, energi och vatten. Redan då visade Medellin stad och dess kommunägda företag EPM, intresse av att ingå ett samarbete med Sverige och svenska företag. Vid World Urban Forum i Medellin i april 2014, blev EPM och EDU (Empresas de Desarollo Urbano) även intresserade av svenska koncept inom träbyggnadsteknik. Sedan dess har EDU fört diskussioner med ett flertal svenska företag om byggnation av ett trähöghus med 35 lägenheter i anslutning till ett utvecklingsområde som ska tjäna som modell för trähus. EDU har även projekterat för att köpa in en svensk uppfinning - en stationär sopsug med vakumteknologi, till det nya bostadsområdet Naranjal i Medellin.

För ytterligare information kontakta:
Emilie Eliasson Hovmöller, pressekreterare, Business Sweden, T 072-540 93 38
Helena Barrantes Carlsson, Desk Officer Americas, Business Sweden, T 08-588 661 15

Business Sweden stärker Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner. Med cirka 400 medarbetare både i Sverige och i 57 länder, underlättar vi för svenska företag att växa internationellt och för utländska företag att investera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd. Business Sweden ägs av staten och näringslivet. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.

Taggar:

Om oss

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se