Studenter stärker svenska företags exportpotential

Torsdagen den 22 mars, tilldelas en studentgrupp på Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS) stipendiet Expanding Markets Award av Exportrådet, Exportkreditnämnden, EKN, Svensk Exportkredit (SEK), Swedfund och ALMI. Stipendiet ges till den mest framgångsrika lösningen och redovisningen för hur ett svenskt företag kan marknadsföra sina produkter internationellt.  

Hösten 2010 inleddes ett samarbete mellan JIBS och Exportrådet, EKN, SEK, Swedfund samt ALMI (exportfrämjande organisationerna) för att i en kurs ge studenterna bättre förståelse för hur internationella affärer kan bedrivas i praktiken. Samarbetet har bestått i att aktörerna tillsammans har tagit fram kompendiet ”Crossing Borders – Expanding Markets” till kursen. De exportfrämjande organisationerna har även ställt upp som föreläsare i kursen för att beskriva på vilket sätt de kan bistå svenska företag i sitt internationaliseringsarbete.

Kursen uppgraderades hösten 2011 till masternivå, Advanced International Marketing, Trade and Export Management. 60 studenter från 18 länder arbetar nu direkt med 15 svenska företag för att bedöma hur marknadsföringen av produkterna kan se ut på olika marknader. Företagen har valts ut med stöd av exportorganisationerna och lokala företrädare för handelskammare, Svenskt Näringsliv, regionförbund, branschorganisationer och kommunala näringslivsföreträdare i regionen (Jönköping, Värnamo, Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Sävsjö, Eksjö och Tranås).

Den 21-22 mars avslutas kursen med en redovisning inför en ”styrelse” med representanter från de olika exportfrämjande organisationerna och JIBS. Stipendiet Expanding Market Award delas ut till bästa studentgrupp.

Plats: Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS)
Tid: Torsdagen den 22 mars kl. 13.00

Media anmäler sitt deltagande till Caroline Westerberg, pressekreterare Exportrådet via e-post press@swedishtrade.se.
___________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Helén Andersson, professor, JIBS, tel. 036-610 18 25
Bo Leander, projektsamordnare, tel. 070-654 15 64 

Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i mer än 60 länder med 500 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet och omsätter cirka 600 miljoner kronor.

 

 

Om oss

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se

Prenumerera