Sub-Saharan Africa Day 2012 måndagen den 23 april

Affärsmöjligheterna för svenska företag i Afrika söder om Sahara är många. Det visar en färsk studie av Exportrådet som presenteras på konferensen Sub-Saharan Africa Day – ett samarrangemang mellan Exportrådet och Utrikesdepartementet.

Afrika söder om Sahara är en starkt växande region, med snabb tillväxt och stora möjligheter för svenska företag att investera i och göra affärer med. Under konferensen får deltagarna möjlighet att ta del av resultatet av studien och vilka affärsmöjligheter som finns i utvalda länder och vilka branscher som är mest intressanta. Områden som kommer diskuteras är framför allt IT & telekom, industriell utrustning och transportlösningar, samt energi och miljö.

Huvudtalare är marknadsanalytiker och forskare liksom svenska och afrikanska intressenter som delar med sig av sina erfarenheter av att göra affärer i regionen.

Exportrådets vd, Ulf Berg, inleder dagen tillsammans med handelsminister Ewa Björling.

Därefter kommer bland andra följande personer att tala:

  • Imoni Akpofure, Director Western Europe, International Finance Corporation (IFC), som berättar hur företag kan dra nytta av växande affärsmöjligheter i regionen
  • Shiletsi Makhofane, Head of Marketing and Strategy på Ericsson, som talar om IT & Telekom som tillväxtgenerator på den afrikanska kontinenten
  • Arne’ N Lewis, Vice President Sandvik Mining and Construction, Region Southern Africa, som presenterar Sandviks framgånghistoria i Sydafrika
  • Anders Vidhav, CEO på JOSAB International AB, som ur ett småföretagarperspektiv berättar hur man expanderar i Östafrika

Tid: Måndagen den 23 april, 08:15-17:00
Plats: World Trade Center, Konferensrum New York
Agenda: Program för Sub-Saharan Africa Day
Anmälan: Media anmäler sig genom att skicka ett mejl till press@swedishtrade.se eller kontakta Caroline Westerberg via telefon på tel. 08-588 662 07.

___________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Caroline Westerberg, pressekreterare Exportrådet T 08-588 662 07

Exportrådet är en resurs för alla svenska företag som vill göra internationella affärer. Vi har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och finns på plats i mer än 60 länder med 500 anställda. Exportrådet ägs av staten och näringslivet och omsätter cirka 600 miljoner kronor.

 

 

Taggar:

Om oss

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se

Prenumerera