Svensk Life Science på scenen på BIO i San Diego

Anders Lönnberg, regeringens nationella samordnare inom life science, företräder svensk life science på BIO i San Diego, världens största bioteknikkonferens, 19-22 juni.

Rubriken på seminariet i det officiella programmet där Anders Lönnberg är en av talarna är Are We Ready for Clinical Trials to Go Digital? Några teman som kommer att beröras är vilka teknologiska genombrott som finns eller kommer i närtid och som kan ge vinster i form av bättre kvalitet samt kostnads- och tidsbesparingar. Hur kan digitalisering öppna för patienterna bidrar direkt till bättre resultat?

Men även vilka barriärerna är som gör det svårt och vilka ändringar i det regulatoriska ramverket som behöver genomföras för att utnyttja potentialen av ny teknik på riktigt. Talare på seminariet är, utöver Anders Lönnberg, som kommer att berätta om hur svensk life science kan bidra med ny kunskap och samarbeten, internationella experter från industrin.

”Ett av mina deluppdrag handlar om att främja förutsättningar för att innovationer omsätts i nya produkter och tjänster som leder till nya exportintäkter, säger Anders Lönnberg. Jag är övertygad om att Sverige har en hel del att erbjuda när det gäller nya lösningar och samarbeten, inte minst inom digitalisering i vården men även när det gäller utveckling av nya läkemedel och jag ser fram emot en givande diskussion. Svensk sjukvård rankas på fjärde plats bland 195 undersökta länder enligt en studie som publicerades nyligen i den välrenommerade tidskriften Lancet. Den höga rankingen stämmer väl överens med mitt eget intryck från andra internationella events som jag deltagit i där jag funnit ett stort intresse för svensk life science och för vårt sjukvårdssystem.”

Sverige är ett av de hetaste kandidatländerna för etablering av EMA efter Brexit men konkurrensen mellan olika alternativ är knivskarp och intensiv marknadsföring och lobbying pågår.

”En frågeställning på seminariet handlar om hur det regulatoriska ramverket för godkännande av nya läkemedel behöver förändras för att utnyttja digitaliseringens alla fördelar. ”Kombinationen av ypperlig kompetens inom det regulatoriska området och Sveriges erkända position inom digitalisering blir en stark röst för Sverige i konkurrensen om EMA. Det kommer jag att påtala på seminariet, säger Anders Lönnberg.”

Marknadsföring av svensk life science fortskrider

Förra året genomförde Business Sweden ett regeringsuppdrag som resulterade i en broschyr och en websida med Sveriges komparativa fördelar inom life science. Projektet kulminerade på 2016 års BIO konferens då Anders Lönnberg presenterade svensk life science på ett par seminarier och vid intervjuer med ledande branschmedia på plats. Nu fortsätter samarbetet mellan Anders Lönnberg och Business Sweden även på årets BIO konferens. Broschyren som beskriver Sveriges fördelar kan laddas ner här: http://lifescience.business-sweden.com/ under RESOURCES och DOCUMENTS.

Seminariet på BIO:

Are We Ready for Clinical Trials to Go Digital?

4:15 PM–5:15 PM Jun 21, 2017

Room 6EF

The San Diego Convention Centre

Kontakt:

Anders Lönnberg, 072-560 4103 eller Anders.G.Lonnberg@regeringskansliet.se

Carl Morath, Business Sweden, 0730 38 77 23 eller Carl.Morath@business-sweden.se

Om Business Sweden

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. En viktig del av vårt uppdrag är att attrahera utländska investeringar till Sverige, något som tillför svenska företag kompetens, kapital och säljkanaler. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Det delade ägandet ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer.

Om BIO konferensen

Det årliga BIO International Convention (BIO) lockar över 15,000 beslutsfattare inom bioteknik och läkemedel för en veckas intensivt nätverkande i syfte att hitta nya lovande partnerskap och göra affärer. Konferensen täcker ett brett spektrum av forskning och tillämpningar inom life science inklusive läkemedelsutveckling, tillverkning av biologiska läkemedel, genomik, biobränslen, nanoteknik och regenerativ medicin. Årets möte anordnas i San Diego 19-22 juni, 2017.

Taggar:

Om oss

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se