Tung näringslivsdelegationen besöker Japan 23-25 april

I samband med att Sverige och Japan firar 150 år av diplomatiska relationer reser en omfattande näringslivsdelegation med över 100 deltagare till Japan för att utveckla samarbeten och undersöka möjligheter på den växande japanska marknaden. Samtidigt avlägger kungaparet ett officiellt besök i landet.

Frihandelsavtalet mellan EU och Japan som träder i kraft nästa år, erbjuder nya möjligheter för både svenskt och japanskt näringsliv. Svenska företag visar nyväckt intresse för den japanska marknaden och japanska företag söker nya marknader och partners.

-       Den största svenska affärsdelegationen någonsin besöker Japan för att fördjupa och utveckla befintliga samarbeten samt hitta nya områden för innovativa, långsiktiga partnerskap och affärer. Hälso- och sjukvård, fordons- och tillverkningsindustrin samt kommunikationsteknik är områden där svenska bolag är framgångsrika i Japan men det nya frihandelsavtalet mellan Japan och EU skapar förutsättningar för svenska bolag att växa även inom andra sektorer, säger Ylva Berg, vd på Business Sweden.

Sverige och Japan delar en strävan att omforma innovativa idéer till hållbara lösningar, vilket skapar samarbeten inom flera sektorer. Japan - Sweden Business Summit, som äger rum 24 april, erbjuder en plattform för framtida samverkan och huvudtemat för mötesplatsen är Människor, Innovation och Samarbete. I näringslivsdelegation ingår både större etablerade företag, men även flera start-up bolag.  

-       Utvecklingen i Japan överskuggas ofta av den i Kina och Asiens andra snabbväxande ekonomier men det är viktigt för svenska företag att få en förnyad förståelse också för utvecklingen i Japan. Detta är av vikt, inte bara för den stora japanska marknaden självt, utan också för att Japan och Japanska bolag är viktiga intressenter i övriga Asien. För att bibehålla konkurrenskraft och stärka sin position är det därför viktigt för de svenska att fördjupa och utveckla befintliga samarbeten och relationer samt hitta nya områden för innovation och långsiktiga partnerskap i Japan. Japan–Sweden Business Summit är därför tänkt skapa möjlighet för samspel med viktiga japanska affärsintressenter säger Cecilia Öberg Leiram, Business Swedens handelssekreterare i Japan.

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Somp, presschef Business Sweden

+46 70 594 82 00, elisabeth.somp@business-sweden.se

Ackreditering: http://www.regeringen.se/ackrediteringar/2018/03/ackreditering-till-officiellt besok-i-japan/

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag att investera och expandera i Sverige. För svenska företag gör vi det genom att korta tid till marknad, hitta nya intäktsströmmar och minska risk. För internationella företag gör vi det genom att hitta nya affärsmöjligheter, öka kapitalavkastningen och vara ett opartiskt stöd.

Med nätverk på alla nivåer erbjuder vi strategisk rådgivning och handfast support på 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Taggar:

Om oss

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se