Vad händer om krisen kommer?

Imorgon onsdag presenterar Business Swedens chefekonom Lena Sellgren rapporten ”Om krisen kommer”. Rapporten innehåller tre geopolitiska scenarier som vart och ett ska beskriva ett möjligt politiskt eller militärt händelseförlopp som tar sin utgångspunkt i en nationell eller regional konflikt. Business Sweden har tagit fram rapporten i samarbete med i Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Business Sweden redovisar i rapporten tre möjliga geopolitiska scenarier och analyserar deras ekonomiska följdverkningar samt konsekvenser for svenska företag. Scenarierna är fristående från varandra och tänkta att utspela sig under 2018. För att förenkla analysen har Business Sweden antagit att de ekonomiska effekterna inträffar i direkt anslutning till scenarierna.

Rapporten visar hur svenska företag kan påverkas av geopolitiska händelseförlopp i vårt närområde liksom av händelseförlopp som utspelar sig långt bort från Sverige. Rapporten lyfter hur viktigt det är för företagen att känna sin marknad och vara förberedda om den drabbas av en kris eller konflikt. 

Vi har kompletterat den egna analysen med intervjuer med personer från näringslivet som har bred erfarenhet från företagsledning och global försäljning.

Tid: Onsdag den 5 juli kl. 08.00

Plats: Bredgatan 11, Visby.

Anmälan: press@business-sweden.se  

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Somp, Head of Media relations

+46 70 5948200, elisabeth.somp@business-sweden.se

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Taggar:

Om oss

Business Sweden hjälper svenska företag att öka sin globala försäljning och internationella företag investera och expandera i Sverige. www.business-sweden.se