Västra Götalands län har starkast exporttillväxt i västra Sverige

Det totala varuexportvärdet från Västra Götaland ökade från 2015 till 2016 med 4,3 procent. Det är den näst största utvecklingen av varuexporten i landet. Västra Götaland närmar sig nu Stockholms läns exportvärde och drar ifrån Skånes län.

Västra Götalands län har den näst högsta ökningen av varuexport i landet under 2016. Trenden med en stark exportutveckling håller alltså i sig. De viktigaste marknaderna Norge, USA, Finland och Kina står för den största delen av varuexporten.

-       Det är glädjande är att vi fortsatt ser en stark exportutveckling bland företagen i regionen. Västra Götaland har den näst högsta exportutvecklingen i Sverige 2015-16. Från år 2000 till 2016 har antalet exporterande företag i Västra Götaland ökat med 24 procent. Detta innebär att det i snitt ökar med 90 exporterande företag per år. Den bransch som vi noterar går starkast framåt är fordonsindustrin, säger Niclas Emanuelsson, Business Swedens exportrådgivare i Västra Götaland.

Den mest internationella kommunen i Västra Götaland är Strömstad med 8,79 exporterande företag per 1000 invånare, följt av Dals-Ed (7,54) och Mölndal (7,24). Från år 2000 till 2016 har antalet exporterande företag med en exportomsättning över 4,5 MSEK i Västra Götaland ökat med 24 procent till 7501 företag.

-       Sveriges exportföretag fortsätter att skapa jobb och tillväxt i landet. En positiv omvärldskonjunktur stärker tillväxten och en positiv investeringskonjunktur ger svenska bolag ett gyllene tillfälle att öka sin export, säger Ylva Berg, vd på Business Sweden.

Uppgifterna är baserade på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Business Sweden.


För ytterligare information kontakta:

Marcus Tagesson, pressekreterare, Business Sweden 

+46 72 514 30 77, marcus.tagesson@business-sweden.se

Niclas Emanuelsson, chef region väst, Business Sweden

+46 76 119 33 18, niclas.emanuelsson@business-sweden.se

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige. Det gör vi genom strategisk rådgivning och praktiskt stöd, såväl i Sverige som på nära 50 av världens mest intressanta marknader. Business Sweden bildades den 1 januari 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Business Sweden ägs av staten och näringslivet, som representeras av Utrikesdepartementet och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening.

Taggar:

Om oss

Business Sweden är en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Vi gör Sverige mer attraktivt att göra affärer med. www.business-sweden.se