Naturvårdsverket prioriterar inte tillväxten i sin senaste rapport

Naturvårdsverket prioriterar inte tillväxten i sin senaste rapport När Naturvårdsverket går i Vägtrafikskatteutredningens ledband och vill höja drivmedels-skatterna och låta transporterna ta den tyngsta delen av miljöskatterna är man inne på en farlig väg. Verket kräver striktare bestämmelser när det gäller fordonsskatten - enbart de som tillhör miljöklass 2005 och bättre ska få någon nedsättning. - Branschen måste få tid att anpassa sig till kraven från beställare och staten. En etappvis förändring i samklang med Vägtrafikskatteutredningens förslag är därför att föredra framför en snabb styrning. Skatter och avgifter har under de senaste tio åren ökat vilket lett till utslagning och konkurser bland företag inom bussbranschen. Detta drabbar även vår fordonsindustri, som säljer färre bussar, säger Christer Lindblad, projektledare för branschnätverket Buss & Samhälle. Vägtrafikskatteutredningen föreslår att fordonsskatten får en miljöstyrning så att kraven för vad som är "högre miljökrav" successivt höjs. I en första etapp ska minimikraven vara miljöklass 2000 (motsvarande EURO-klass 3), i en andra etapp miljöklass 2005 (motsvarande EURO-klass 4) och i en tredje miljöklass 2008. Det ger incitament att byta till fordon i en högre miljöklass. Utredningen föreslår också en kilome-terskatt som differentieras efter fordonets EURO-klass och anger 1 januari 2008 som ett möjligt datum. Miljöstyrningen med avseende på avgasemissioner (exkl. koldioxid) kan "tas över" av kilometerskatten. När kilometerskatten införs kan alltså miljöstyrningen i fordonsskatten tas bort och fordonsskatten sänkas. Naturvårdsverket håller med om att det är viktigt med en ökad miljöstyrning, men avstyrker förslaget att den lägre fordonsskatten ska gälla redan för de fordon som uppfyller miljöklass 2000. Detta är mer när-ingssubvention än ökad miljöstyrning anser verket. En viktig princip för ökad miljöstyrning är att stimule-ra till en tidigare introduktion av bilar med lägre utsläpp än vad gällande avgasregler kräver. Ett bättre alternativ ur miljöstyrningssynpunkt är därför att sänka fordonsskatten för fordon som uppfyller kraven för miljöklass 2005 och bättre. Naturvårdverkets förslag innebär att fordon tillhörande miljöklass 2000 inte får någon nedsättning av fordonsskatten utan endast fordon tillhörande miljöklass 2005 och bättre. - Våra svenska fordonsleverantörer är världsberömda för att arbeta hårt med säkerhet och miljö i sin fordonsutveckling. Volvo har till exempel tagit fram den renaste dieselmotorn. Att stödja svensk buss- och kollektivtrafik och vår fordonsindustri är något som politikerna bör ta fasta på, om man ska tolka resultaten från den här undersökningen korrekt. Stödet gagnar dessutom den svenska tillväxten, säger Christer Lindblad. Seminarium i Almedalen 9 juli Branschnätverket Buss och Samhälle och Bussbranschens Riksförbund kommer att delta i seminariet Kollektivtrafiken gynnar alla - men vem bryr sig? i Almedalen på Gotland den 9 juli, kl 10-12, Högskolan, sal B 51 (aulan). Då kommer en Sifo-undersökning att presenteras där frågor ställts till allmänhet och riksdagsledamöter. Seminariet åtföljs av en paneldebatt med politiker. För mer information, kontakta Christer Lindblad, tel 08 44 27 27 8 eller 070 648 55 99 christer.lindblad@bussbranschen.se Branschnätverket Buss & Samhälle är ett branschnätverk som arbetar med samhällskontakter och opinionsbildning av bussen som transportmedel. Det består av busstillverkare, importörer, de större bussbolagen och Bussbranschens Riksförbund. Läs mer om Buss & Samhälle på www.busstorget.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/01/20040701BIT20360/wkr0010.pdf Naturvårdsverket prioriterar inte tillväxten i sin senaste rapport

Dokument & länkar