Svenska folket vill prioritera kollektivtrafik framför biltrafik

Svenska folket vill prioritera kollektivtrafik framför biltrafik I dag finansieras kollektivtrafiken till ca 60 procent med biljetter och ca 40 procent genom skattemedel. I en ny Sifo-undersökning visar siffror att både allmänhet och riksdagsledamöter är beredda att betala mer om tillgängligheten förbättras och om turerna förtätas. Samtidigt säger 65 procent att de vill att samhället ska prioritera kollektivtrafiken framför biltrafiken. En tydlig signal till landets politiker om att de ska satsa på kollektivtrafiken, menar Buss & Samhälle och Bussbranschens Riksförbund. - De senaste åren har svensk kollektivtrafik hamnat i strykklass. Vi i branschen ser att man i många län tvingats till nedskärningar i kollektivtrafiken vilket drabbat våra resenärer hårt. Om kollektivtrafikens marknadsandelar av svenskarnas resor ska öka, måste samhället visa att man vill utveckla kollektivtrafiken och satsa på resenärerna. Skatter och avgifter har under de senaste fem åren ökat dramatiskt vilket lett till utslagning och konkurser bland företag inom bussbranschen. Regeringen och stödpartierna har genom okänsliga budgetöverenskommelser över en natt slagit undan fötterna för en hel bransch, säger Jan-Erik Kjellberg, förbundsdirektör, Bussbranschens Riksförbund. Kollektivtrafikresenären vill värna miljön - Branschens ökade pålagor drabbar även vår fordonsindustri, som säljer färre bussar vilket leder till minskad tillväxt. Våra svenska fordonsleverantörer är världsberömda för att arbeta hårt med säkerhet och miljö som ledstjärnor för sin fordonsutveckling. Den här Sifo-undersökningen visar tydligt att det är områden som våra resenärer tycker är viktiga. Att stödja svensk buss- och kollektivtrafik och vår fordonsindustri är något som politikerna bör ta fasta på, om man ska tolka resultaten från den här undersökningen korrekt. Stödet gagnar dessutom den svenska tillväxten, säger Christer Lindblad, projektledare, branschnätverket Buss & Samhälle. Kollektivtrafiken upplevs av de tillfrågade som miljövänlig, säker, samhällsekonomiskt lönsam och som ett verktyg för att slippa trafikköer. Yngre reser oftare kollektivt, och fler kvinnor än män väljer kollektivtrafiken före bilen. Fler, framför allt yngre, menar att de inte får lika mycket för pengarna idag jämfört med tidigare när de köpt en bussbiljett. SIFO-undersökningen "Bussen i samhället" presenterades i samband med seminariet Kollektivtrafiken gynnar alla - men vem bryr sig? i Almedalen den 9 juli där bland andra Buss & Samhälle och Bussbranschens Riksförbund deltog. Undersökningen kan också läsas i sin helhet på Internet, se www.busstorget.com/sifo2004.pdf För vidare information Christer Lindblad, Buss & Samhälle, 070-648 55 99 Jan-Erik Kjellberg, Bussbranschens Riksförbund, 070-359 05 26 Branschnätverket Buss & Samhälle är ett branschnätverk som arbetar med samhällskontakter och opinionsbildning av bussen som transportmedel. Det består av busstillverkare, importörer, de större bussbolagen och Bussbranschens Riksförbund. Läs mer om Buss & Samhälle på www.busstorget.com Bussbranschens Riksförbund (BR)är branschorganisationen för bussföretag och bussresearrangörer. BR företräder medlemsföretagens intressen gentemot politiker, myndigheter och andra organisationer. Med 11 500 bussar och 26 000 anställda är BRs medlemsföretag ryggraden i Sveriges persontransportsystem. Läs mer om BR på www.bussbranschen.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/09/20040707BIT20920/wkr0001.pdf Svenska folket vill prioritera kollektivtrafik framför biltrafik

Dokument & länkar