Högre ungdomsarbetslöshet med höjda arbetsgivaravgifter

Den 1 augusti förra året höjdes som bekant arbetsgivaravgifterna för unga. Den 1 juni är det dags för nästa steg i den trappa som tyvärr kommer att leda utför för dem som är under 26 år.

- Varför inser inte beslutsfattarna det och gör en omprövning innan det är för sent, säger Bengt Hedlund, vd i samarbetsorganisationen Butikerna.

De allra flesta unga har sitt första jobb inom handeln, en bransch vars lönsamhet redan är förhållandevis låg. Just därför blir det naturliga negativa konsekvenser när man som arbetsgivare belastas med högre kostnader.

- Det kan vara så illa att man väljer att jobba mer själv i stället för att ge den unga person man har anställt  fortsatt arbete. Det kan också vara så att man tvekar att ge provanställda eller visstidsanställda under 26 år tills vidare-anställning på grund av åldern.

- Det motsatta förhållandet är att man säkert skulle anställa yngre extrapersonal om de subventionerade arbetsgivaravgifterna återinfördes, säger Bengt Hedlund som menar att beslutet om att ta bort densamma får en mycket negativ samhällspåverkan.

- Unga arbetslösa kostar pengar i andra änden. Arbetsgivaravgifterna är det bästa verktyget för att få företagen att satsa på anställningar.

För ytterligare information kontakta:
Bengt Hedlund, vd i Butikerna, 08-505 970 31, bengt.hedlund@butikerna.org


Butikerna
är ett samarbete mellan flera branschorganisationer för små och medelstora butiker inom svensk detalj- och servicehandel. Anslutna branschorganisationer: Cykel Motor och Sportfackhandlarna, Sveriges bagare & konditorer, Sveriges Bowlinghallars Förbund, KlarsSynt, Föreningen Lek- och Babybranschen, Svensk Servicehandel & Fast Food, Svenska Antikvariatföreningen och Zoobranschens Riksförbund. Butikerna arbetar med opinionsbildning och näringspolitiska frågor såsom att påverka lagstiftning och villkor för den enskilda handlaren och erbjuder sina medlemmar juridiskt stöd och medlemsförmåner . Butikerna samarbetar med Företagarna.
www.butikerna.org

Taggar:

Om oss

Butikerna är ett samarbete mellan flera branschorganisationer för små och medelstora företag inom svensk detalj- och servicehandel. Totalt har man cirka 4 000 medlemmar.Butikerna arbetar med opinionsbildning och näringspolitiska frågor såsom att påverka lagstiftning och villkor för den enskilda handlaren. Man erbjuder också sina medlemmar juridiskt stöd och medlemsförmåner.Butikerna samarbetar med Företagarna vilket ytterligare förstärker såväl opinionsbildningen och medlemsförmånerna.Anslutna branschorganisationer:Cykel Motor och SportfackhandlarnaLek- och BabybranschenSvensk Servicehandel & Fast FoodSvenska AntikvariatföreningenSveriges bagare & konditorerSveriges Bowlinghallars FörbundZoohandlarnas Riksförbund

Prenumerera

Dokument & länkar