Ingen rim och reson i nya reglerna om personalliggare

 

Syftet med reglerna om personalliggare är att motverka svart arbetskraft. Men det är ingen rim och reson i att ägaren ska skriva in sig i denna. Ännu mindre att dennes minderåriga barn ska göra detsamma om de hälsar på föräldern i butiken och råkar bära en kaffekopp till disken. Eller att en person som har flera mindre butiker, vilka han av olika anledningar besöker flera gånger om dagen, ska skriva in och ut sig överallt varje gång.

- Lagen är dessvärre klubbad men nu står vårt hopp till att Skatteverket kan göra föreskrifter med eftergiftsgrunder, säger Butikernas vd Bengt Hedlund som menar att politikerna fattat ett beslut utan att förstå konsekvenserna.

- Och Skatteverket har tydligen inte fattat att man måste göra föreskrifter.

 

 

Det kokar över hela landet över den nya lag som börjar gälla 1 juli. Tidigare var personal inom vissa branscher tvungna att skriva in sig i en så kallad personalliggare när de var på arbetsplatsen. Detta för att motverka svart arbetskraft. Den nya lagen utökar kravet till att även omfatta företagets ägare och ägarens familj, inklusive barn oavsett ålder när de är ”verksamma” i företagets lokaler. 

Grundtanken med personalliggaren är att få bort svart arbetskraft och så långt är vi alla eniga. Men hur tänkte politikerna när de tog steget därifrån till att kräva att handlarens barn under 16 år ska skriva in sig? Är de rädda att Elin, 3 år, ska utgöra svart arbetskraft? Att driva företag är en livsstil och ägaren tillbringar ofta en stor del av sin vakna tid i företaget. Det innebär att ägarens familj ofta också befinner sig i lokalerna, kanske för att pussa pappa efter skolan, eller för att få hjälp med läxorna. När barnen ändå är på plats kan de plocka med sig en kunds använda kaffekopp när de ändå bär sitt eget mjölkglas till disken. Enligt den nya lagen är barnet då verksam och måste skrivas in.

En företagare har oftast varken fast arbetstid eller fasta arbetsuppgifter. En bageriägare med flera butiker åker ofta mellan butikerna, leverantörer och kunder för att hugga i där det för stunden behövs. Att då behöva skriva in sig på varje verksamhetsplats, och dessutom skriva ut sig, varje gång man förflyttar sig blir orimligt. Det kan röra sig om dussintals gånger per dag.

- Politikernas syn på vilka regler som behövs för att göra Sverige till ett bättre land kan på goda grunder ifrågasättas. Om det är det här de menar med regelförenkling kan vi vara utan densamma, säger Martin Lundell, vd i Sveriges bagare & konditorer som menar att Skatteverket ska utnyttja sin möjlighet med ”eftergiftsgrunder”, det vill säga göra avsteg från lagen eftersom den är så orimlig.

- Om så sker kan tillämpningen av lagen hamna på en något mer rimlig nivå där enbart de vuxna ägarna behöver skriva in sig en gång per dygn, och möjlighet att skriva ut sig en gång per dygn – på en annan plats. Nyttan av reglerna kan fortfarande ifrågasättas, men i så fall blir det en pragmatisk tillämpning av en tokig lag!


bengt.hedlund@butikerna.org, 08-505 970 31
www.butikerna.org

martin@bageri.se, 08-762 67 94
www.bageri.se

 

Butikerna är ett samarbete mellan flera branschorganisationer för små och medelstora företag inom svensk detalj- och conveniencehandel. Totalt har man fler än 4 000 medlemmar. Butikerna arbetar med opinionsbildning och näringspolitiska frågor såsom att påverka lagstiftning och villkor för den enskilda handlaren. Man erbjuder också sina medlemmar juridiskt stöd och medlemsförmåner. Butikerna samarbetar med Företagarna. Anslutna branschorganisationer: Cykel Motor och Sportfackhandlarna, Lek & Babybranschen, Convenience Stores Sweden, Svenska Antikvariatföreningen, Sveriges bagare & konditorer, Sveriges Bowlinghallars Förbund Zoohandlarnas Riksförbund, KlarSynt.

 

Taggar:

Om oss

Butikerna är ett samarbete mellan flera branschorganisationer för små och medelstora företag inom svensk detalj- och servicehandel. Totalt har man cirka 4 000 medlemmar.Butikerna arbetar med opinionsbildning och näringspolitiska frågor såsom att påverka lagstiftning och villkor för den enskilda handlaren. Man erbjuder också sina medlemmar juridiskt stöd och medlemsförmåner.Butikerna samarbetar med Företagarna vilket ytterligare förstärker såväl opinionsbildningen och medlemsförmånerna.Anslutna branschorganisationer:Cykel Motor och SportfackhandlarnaLek- och BabybranschenSvensk Servicehandel & Fast FoodSvenska AntikvariatföreningenSveriges bagare & konditorerSveriges Bowlinghallars FörbundZoohandlarnas Riksförbund

Prenumerera

Snabbfakta

Den nya lagen om personalliggare som börjar gälla 1 juli innehåller några mycket märkliga regler.
Twittra det här

Citat

Lagen är dessvärre klubbad men nu står vårt hopp till att Skatteverket kan göra föreskrifter med eftergiftsgrunder.
Bengt Hedlund, vd Butikerna
Om det är det här de menar med regelförenkling kan vi vara utan densamma.
Martin Lundell, vd Sveriges bagare & konditorer