Bygga Bostäders årsredovisning 2017 publicerad på byggabostader.se

Bygga Bostäders årsredovisning för 2017 är nu tillgänglig på Bygga Bostäders webbplats, www.byggabostader.se.

För ytterligare information, var god kontakta: 

Jonas Åkerman, VD 
+46 8-51517010,  
Jonas.Akerman@byggabostader.se

Johanna Clason, CFO 
+46 8-51517010,  
Johanna.Clason@byggabostader.se

Denna information är sådan information som CHR Bygga Bostäder Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2018 kl. 16:00 CET.

Bygga Bostäders vision är att vara en av Sveriges ledande bostadsutvecklare av nya hem som de allra flesta har råd att bo i. Sedan starten 2011 har vi utvecklat smarta, snabba byggprocesser för miljöeffektiva och standardiserade bostäder på medelstora orter i Sverige. Läs mer om våra pågående projekt på flera orter i Sverige på www.byggabostader.se

Om oss

Bygga Bostäder utvecklar, säljer och producerar bostadsrätter i form av lägenheter av hög kvalitet i standardiserade radhus, punkthus och villor. Bygga Bostäder har en unik position som nischaktör i mindre och mellanstora svenska städer med stark efterfrågan på bostäder. Med tillgång till en egen byggorganisation kan Bygga Bostäder kontrollera hela projektprocessen från markprojektering till slutbesiktning, vilket medför effektiva processer och lägre byggrisk.