Byggandet växer markant - Byggentreprenörerna presenterar Byggkonjunkturen 2-99

Byggandet växer markant Byggkonjunkturen förstärks nu successivt och bygginvesteringarna bedöms öka med sex procent både 1999 och 2000. Det framgår av den konjunkturrapport som Byggentreprenörerna presenterade på tisdagen. Främst är det den goda utvecklingen av den inhemska ekonomin som skapar en betydande uppgång i näringslivets byggande. Husbyggandet inom näringslivet steg hela 17 procent 1998 och bedöms fortsätta öka med sju procent i år och nio procent nästa år. Även det offentliga byggandet växer något i spåren av de förbättrade offentliga finanserna. Industrins byggande får dock en svagare utveckling till följd av den dämpade export-utvecklingen. Efter en uppgång i år sjunker industrins byggande år 2000. De låga räntorna, stigande bostadspriser, tilltagande bostadsbrist och hushållens förbättrade ekonomiska situation får även bostadsbyggandet att sakta men säkert återhämta sig från sina bottennivåer. Investeringsnivåerna växer med ca tio procent per år. Igångsättningen ökar med ca 2~000 bostäder per år till 15 000 lägenheter 1999 och 17 000 lägenheter år 2000. - Ökningen i bostadsbyggandet härrör sig i första hand till byggandet av mindre lägenheter för speciella ändamål, studentlägenheter, pensionärsbostäder etc. I övrigt byggs det bostadsrätter och villor till 70%. Byggandet av hyreslägenheter har ännu inte kommit igång på allvar. En viktig förklaring till detta är det höga skattetryckets förlamande hand, säger Bert Lilja, som efter sju år som VD för bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggentreprenörerna avgår i samband med förbundets stämma den 19 maj. Han efterträds av Bo Antoni, tidigare bl a VD för WMI Sellbergs AB samt styrelseordförande i Grävbolaget i Stockholm AB. Sysselsättningen i byggbranschen beräknas stiga med ca 5 000 personer per år till 230 000 år 2000. (För kompletterande information ring Göran Johansson Grahn eller Ulf Perbo, 08-698 58 00.) Denna pressrelease och tidigare sända pressreleaser från Byggentreprenörerna finns nu att läsa på Internet, adress www.byggentreprenorerna.se. Där finns även hela rapporten Byggkonjunkturen att hämta hem i pdf-format - med tabeller etc. BYGGENTREPRENÖRERNA är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivareorganisation. Bland organisationens drygt 2~100 medlemsföretag finns ett 50-tal med fler än 100 anställda och drygt 1 400 företag med tio eller färre anställda. BYGGENTREPRENÖRERNA är ett yrkesförbund inom SAF, Svenska Arbetsgivareföreningen, och en branschförening inom Industriförbundet. BYGGENTREPRENÖRERNA samarbetar intimt med de 28 fristående byggmästareföreningarna runt om i landet

Prenumerera