Byggbranschen behöver 7 000 nya elever i år

Byggbranschen behöver 7 000 nya elever i år För att byggbranschen ska klara förväntad volymtillväxt och höga pensions-avgångar krävs årligen drygt 3 000 nya elever till gymnasieskolans utbildning av byggnadsarbetare och ca 2 000 till högre bygg- och arkitektutbildningar. Övriga yrkesgrupper inom byggbranschen - målare, plåtslagare, VVS-montörer och -ingenjörer, glastekniker, maskinförare m fl - behöver fördubbla nyrekryteringen till sina respektive utbildningar till totalt drygt 2 000 elever. 1999 hade utbildningarna tillsammans cirka 5 000 förstahandssökande. Mot den bakgrunden har Sveriges Byggindustrier (BI) under december och januari genomfört en stor utåtriktad kampanj för att stimulera ungdomar att söka byggutbildning, främst då till gymnasieskolans byggprogram. Med musikvideos, TV- och radioreklam, dataspel i kombination med faktainformation i tidningar och broschyrer samt på Internet och CD har BI uppskattningsvis nått mellan 70 000 och 80 000 av landets knappt 100 000 16-åringar. Fem års utbildning - Redan i fjol märkte vi ett ökande intresse för byggutbildningar. Bl a fördubblades antalet förstahandssökande till byggprogrammet, konstaterar Bo Antoni, VD för BI. Det intresset vill vi ytterligare stimulera för att motverka flaskhalsproblem en bit in på 2000-talet. Det tar nämligen minst fem år innan nya elever bli färdiga yrkesarbetare eller ingenjörer. - Att vara byggare är att skapa bestående värden, att utveckla Sverige och vår välfärd - och bra byggare kommer alltid att behövas. Byggare är därför ett framtidsjobb i dubbel mening, slutar Bo Antoni. (För kompletterande information ring Ivar Hultin, 08- 698 58 25) Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation. För ytterligare information, se Internet www.bygg.org.

Prenumerera

Dokument & länkar