Byggnads stäms för brott mot mänskliga rättigheter

Pressrelease 99-11-04 Till Nyhetschefen Byggnads stäms för brott mot mänskliga rättigheter Oorganiserade byggnadsarbetare tvingas bidra till finansieringen av den fackliga verksamheten inom Byggnads. Det är ett brott mot den s k negativa föreningsrätten, d v s rätten att stå utanför en organisation. Den negativa föreningsrätten finns inskriven i den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna som införlivades i svensk lagstiftning 1 januari 1995. Detta hävdar Byggentreprenörerna som nu stämmer Byggnads till Arbetsdomstolen. Bakgrunden är att Byggnads genom sin lokalavdelning i Stockholm krävt att ett mindre byggföretag ska göra löneavdrag för s k granskningsarvode inte bara för Byggnads medlemmar utan även för fem oorganiserade anställda som alltså valt att stå utanför Byggnads. Granskningsarvodet regleras i kollektivavtalet och innebär att Byggnads erhåller 1,5 % av arbetstagarens lönesumma som ersättning för att ha granskat löneförhållandena. I det nu aktuella fallet har arbetstagarna tidlön och Byggnads lokalavdelning har inte gjort någon granskning av löneförhållandena beträffande någon av arbetarna i företaget. Eftersom man inte haft kostnader för granskning saknas förutsättningar för avdrag för granskningsarvode beträffande samtliga anställda - såväl organiserade som oorganiserade. Enligt stämningsansökan anser Byggentreprenörerna därför att granskningsarvodet är ett bidrag till täckande av kostnaden för Byggnads ordinarie allmänna fackliga verksamhet. Att tvångsvis göra löneavdrag från en oorganiserads lön till förmån för en facklig organisation innebär en kränkning av personens negativa föreningsrätt och kan föreningsrättsligt jämföras med en tvångsanslutning. - Vi har haft otaliga överläggningar med Byggnads för att försöka komma överens om att arbetsgivare inte ska behöva dra granskningsarvoden för oorganiserad arbetskraft och att även klarlägga det i kollektivavtalet, kommenterar Byggentreprenörernas jurist Gustav Herrlin. Det här är en mycket viktig principiell fråga som länge upprört både arbetsgivare och oorganiserade arbetstagare. Eftersom våra överläggningar inte gett något resultat går vi nu till Arbetsdomstolen för att få frågan klarlagd en gång för alla. (För kompletterande information ring Christer Flodén, 08-698 58 20 eller Gustav Herrlin 08-698 58 13). Denna pressrelease och tidigare sända pressreleaser från Byggentreprenörerna finns nu att läsa på Internet, adress www.byggentreprenorerna.se.