Ingen titelrad

Nu inleder skolidrotten och byggbranschen ett långsiktigt samarbetsprojekt BYGG FÖR LIVET Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF) och Byggentreprenörerna (BE) har tecknat ett samarbetsavtal som syftar dels till att stärka skolidrottens ställning, dels popularisera byggbranschen och framför allt byggutbildningar bland ungdomarna. Samarbetet ska genomföras under det övergripande mottot ”Bygg för livet”. Samarbetsavtalet innebär att BE, som är byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation, blir SSIFs huvudsponsor under tre år med möjlighet till förlängning under ytterligare två år. - Det är mycket glädjande att vi kunnat teckna avtalet med en seriös och kraftfull bransch som arbetar långsiktigt och samhällsnyttigt och som ser möjligheterna till ömsesidig nytta av samarbetet, säger SSIFs generalsekreterare Jan Allinger. De resurser som tillförs vår verksamhet innebär bl a att vi kunnat projektanställa Tina Hedrén för att utveckla Bygg för livet-konceptet. Tina är en erfaren projektledare med god kunskap om idrottens organisation och verksamhet, bl a har hon varit svensk mästare i aerobic. - Att skolidrotten vill inleda ett exklusivt samarbete med just byggbranschen är glädjande, kommenterar BEs VD Bert Lilja. Det ska bli stimulerande för oss att pröva helt nya vägar att komma i närmare kontakt med landets alla ungdomar. Vi får en tidig och bredare kontaktyta in i skolvärlden, vi får möjlighet att synliggöra byggbranschen i ett positivt och framåtsyftande sammanhang och vi kan förhoppningsvis bidra till att förbättra ungdomarnas livskvalitet genom att tillsammans med SSIF stimulera till sundare kost- och motionsvanor. Trippelboll Det första konkreta resultatet av avtalet är att tävlingen ”Trippelboll - ett Bygg för livet-arrangemang” - ska lanseras över hela landet läsåret 1999/2000. Den består av dels en idrottslig del (lagsporterna fotboll, innebandy och volleyboll) dels en teoretisk med frågor om bl a hälsa och byggd miljö. Tävlingen är avsedd för de äldre årskurserna i grundskolan samt gymnasieskolan med riksfinal någon gång i maj 2000. Parallellt med att tävlingen utvecklas och lanseras kommer SSIF och BE att undersöka möjligheterna att gemensamt producera studie- och informationsmaterial. För ytterligare information - kontakta Jan Allinger, Svenska Skolidrottsförbundet, 08-605 65 01 eller Ivar Hultin, Byggentreprenörerna, 08-698 58 25. Bild av Tina Hedrén finns på www.skolidrott.se - klicka på arrangemang och sedan bygg för livet - och kan beställas från siv.thomasson@skolidrott.se

Prenumerera