Namnbyte början på förnyelse av byggarnas organisation

Namnbyte början på förnyelse av byggarnas organisation Byggarnas bransch- och arbetsgivarorganisation heter från årsskiftet Sveriges Byggindustrier (BI). - Namnbytet (från Byggentreprenörerna) är bara ett första steg i en kraftig förändring av organisationen, betonar VD Bo Antoni. Inriktningen är bl a att under innevarande år samla den verksamhet som bedrivits i Byggentreprenörerna och i de fristående byggmästareföreningarna i en rikstäckande organisationen med personal som arbetar såväl centralt som regionalt. - Genom koncentration av resurserna och genom en renodling av verksamheten räknar vi med att få bättre genomslag i opinionsbildningen samtidigt som vi successivt kommer att sänka medlemsavgifterna och ändå bibehålla en hög servicenivå till medlemsföretagen, fortsätter Bo Antoni. En ytterligare fördel med den nya organisationen är att serviceutbudet blir likvärdigt över hela landet. - Den förändring vi inlett har grundligt utretts och diskuterats under de senaste åren. Förändringstrycket har varit högt från medlemsföretagen och vi är nu på väg mot en lösning som har en bred förankring hos medlemsföretagen. Det är också med stor tillfredsställelse vi konstaterar att Peab - mot bakgrund av de beslut som stämmor och styrelse tagit - har tagit tillbaka den uppsägning av medlemskapet som annars skulle ha trätt i kraft vid årsskiftet. - Bygginvesteringarna är i OECD-länderna i genomsnitt 11 % av BNP. I Sverige är bygginvesteringarna nu nere i sex procent vilket märks i starkt eftersatta behov inom båda infrastrukturbyggandet och bostadsbyggandet. - Vi går in i det nya årtusendet med optimism. Byggandet är och förblir en framtidsbransch. Och BI har ambition att såväl på riksplanet som regionalt bli en samlad, stark, effektiv och respekterad talesman för den svenska byggindustrin. Den kraftsamling vi inlett ska naturligtvis gagna alla företag som är verksamma i byggsektorn. Genom att vi vill förbättra byggandets förutsättningar och villkor ska vår kraftsamling också bidra till att utveckla hela det svenska samhället, slutar Bo Antoni. (För kompletterande information ring Bo Antoni, 08-698 58 36 eller 0709-25 58 36) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/03/20000103BIT00110/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar