Om oss

Byggherrarna är en intresseorganisation med drygt 140 medlemmar som finns inom privata näringslivet och offentlig sektor. Organisationens syfte är att bidra till att utveckla byggherrens kompetens, utgöra remissinstans, delta i samhällsdebatten och arbeta fram underlag för förbättringar inom svenskt samhällsbyggande. Kansliet finns på Vasagatan 52 i Stockholm. www.byggherrarna.se