Mats Björs, ny vd för Byggherrarna: ”Vårt perspektiv måste vara samhället och människorna”

Samhällsbyggandet påverkar alla som bor, reser och arbetar. Inte minst när det gäller ekonomi. Intresseorganisationen Byggherrarna bedömer att kostnaderna för byggande i Sverige kan minskas med mellan 25-30 procent genom att alla arbetar på rätt sätt. – Grunden är ökad samverkan mellan alla som är involverade i ett byggprojekt. Här har vi som beställare – som byggherre - en nyckelroll, säger Mats Björs, som nyligen tillträdde som vd för Byggherrarna.

Byggherrarna har drygt 140 medlemmar som initierar, startar, driver och ansvarar för byggprojekt och dess resultat. Medlemmarna är verksamma inom näringslivet, kommuner, landsting och staten och står för cirka 75 procent av de bygginvesteringar som görs i Sverige. – Förra året var bygginvesteringarna 262 miljarder kronor. Det är mycket pengar och innebär att vi inom byggsektorn har ett stort samhällsansvar, säger Mats Björs. Byggherrar, arkitekter, tekniska konsulter, byggentreprenörer och materialleverantörer måste samverka mer, fortsätter Mats Björs. – Vi måste ha ett långsiktigt samhällsperspektiv, med det bästa för brukarna d.v.s. människorna, som drivkraft. Exempel på detta är våra barn som vistas i skolorna, människor som arbetar på kontor och inom industrin, vårt boende, personal och patienter på sjukhus och alla som vistas i vår offentliga miljö på vägar, gator och torg. – Det våra medlemmar beslutar påverkar alla människor i samhället och därför måste vårt perspektiv vara samhället och människorna, understryker Mats Björs. Mats Björs vill göra byggherrerollen tydligare i samhället och i debatten. Byggherrarnas kompetens måste stärkas och vi måste delta i samhällsfrågorna. Vi ska verka för hållbarhet avseende livscykelkostnader, den sociala dimensionen och energi- och miljöfrågorna, säger han. Mats Björs, 49, kommer närmast från Betongvaruindustrin, där han var vd. Han är väg- och vattenbyggare, med examen från Chalmers.

Taggar:

Om oss

Byggherrarna är en intresseorganisation med drygt 140 medlemmar som finns inom privata näringslivet och offentlig sektor. Organisationens syfte är att bidra till att utveckla byggherrens kompetens, utgöra remissinstans, delta i samhällsdebatten och arbeta fram underlag för förbättringar inom svenskt samhällsbyggande. Kansliet finns på Vasagatan 52 i Stockholm. www.byggherrarna.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar