Bokslutskommuniké januari - december 2015

Fjärde kvartalet ökade Byggmax nettoomsättningen med 20,7 procent

1 oktober - 31 december
• Nettoomsättningen uppgick till 839,3 (695,4) Mkr, +20,7 procent.

• Nettoomsättningen jämförbara butiker ökade med 16,4 (3,7) procent.

• Bruttomarginalen uppgick till 32,4 (32,5) procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 44,8 (37,9) Mkr, inklusive förvärvskostnader blev rörelseresultatet 35,5 Mkr.

• Rörelsemarginalen uppgick till 5,3 (5,4) procent, inklusive förvärvskostnader blev rörelsemarginalen 4,2 procent.

• Resultat efter skatt uppgick till 35,6 (30,8) Mkr, inklusive förvärvskostnader uppgick resultat efter skatt till 26,3 Mkr.

• Resultat per aktie uppgick till 0,6 (0,5) kr, inklusive förvärvs kostnader uppgick resultat per aktie till 0,4 kr.

1 januari - 31 december
• Nettoomsättningen uppgick till 4 131,1 (3 547,2) Mkr, + 16,5 procent.

• Nettoomsättningen jämförbara butiker ökade med 12,8 (3,8) procent.

• Bruttomarginalen uppgick till 30,6 (30,9) procent. Bruttomarginalen inklusive engångsposter för 2014 uppgick till 31,1 procent. 

• Rörelseresultatet uppgick till 341,4 (288,1) Mkr, inklusiveförvärvskostnader blev rörelseresultatet 331,7 Mkr. Rörelseresultatet inklusive engångsposter för 2014 uppgick till 296,8 Mkr.

• Rörelsemarginalen uppgick till 8,3 (8,4) procent, inklusive förvärvskostnader blev rörelsemarginalen 8,0 procent.

• Resultat efter skatt uppgick till 269,4 (211,1) Mkr, inklusive förvärvskostnader uppgick resultat efter skatt till 259,8 Mkr. Resultat efter skatt inklusive engångsposter för 2014 uppgick till 217,9 Mkr.

• Resultat per aktie uppgick till 4,4 (3,6) kr, inklusive förvärvskostnader uppgick resultat per aktie till 4,3 kr.

Taggar:

Om oss

Byggmax startades 1993 och har totalt 133 butiker i tre länder. 88 anläggningar finns i Sverige, 36 i Norge och 9 i Finland. Företaget omsatte drygt 5,2 miljarder kronor år 2016 och fortsätter att expandera kraftigt. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010. För mer information se www.byggmax.se.

Prenumerera

Dokument & länkar