Byggmax Group förvärvar Skånska Byggvaror

Byggmax Group förvärvar samtliga aktier i Skånska Byggvaror för 741 MSEK initialt, vilket motsvarar ett bolagsvärde om 847 MSEK på skuldfri basis. I tillägg till den initiala köpeskillingen finns en möjlighet för Skånska Byggvarors aktieägare att få ytterligare betalning om 110 MSEK, om EBITDA överstiger 67 MSEK i 2016, med maximal utbetalning om EBITDA blir 79 MSEK eller högre.

Skånska Byggvaror är en onlinebaserad distanshandlare på gör-det-själv-marknaden för förädlade byggvaruprodukter. Bolaget har verksamhet i Sverige samt Norge med ett sortiment fokuserat på husets inre och yttre miljöer, med allt ifrån fönster och dörrar till förvaring och uterum. De senaste tolv månaderna omsatte Skånska Byggvaror 690 MSEK, en tillväxt om cirka 20 procent på årsbasis, hade en EBITA på 47 MSEK samt en EBITDA på 53 MSEK (båda före jämförelsestörande poster).

”Vi är imponerade av Skånska Byggvarors förmåga att växa omsättningen över tid, samtidigt som bolaget varit lönsamt. Vi ser betydande synergier mellan bolagen, främst att vi kan dra nytta av varandras sortiment för att öka försäljningen. Skånska Byggvarors uterum, som de slutmonterar och säljer under eget varumärke, är deras största kategori. Uterummen har positionerat Skånska Byggvaror som ett starkt varumärke som kombinerar god kvalitet med låga priser. Marknaden för uterum bedöms ha en god tillväxt inom överskådlig framtid.” säger Magnus Agervald, VD Byggmax Group.

”Tillsammans med Byggmax får vi en möjlighet att erbjuda vår målgrupp ett större sortiment samtidigt som vi kan öka försäljningen med hjälp av Byggmax starka nordiska plattform. Vi vet att våra kunder köper byggvaror när de genomför sina projekt och framöver kommer vi kunna tillhandahålla dessa direkt till våra kunder. Vi ser fram emot att tillsammans med Byggmax fortsätta vår tillväxtresa och bygga vidare på vårt starka varumärke.” säger Anders Johansson Eickhoff, VD på Skånska Byggvaror

”Vi har under hösten förberett ett ägarskifte där en försäljning till en större branschaktör varit ett av alternativen. Det här är en bra affär för alla parter, där Skånska Byggvaror får möjlighet att fortsätta utvecklas under eget varumärke, men utifrån Byggmax starka nordiska plattform. ”säger Peter Ankerst, Polaris Private Equity.

Eventuell tilläggsköpeskilling är baserad på den finansiella utvecklingen för Skånska Byggvaror under 2016. Transaktionen är villkorad av godkännande från Konkurrensverket. Byggmax Group förväntar sig att kunna genomföra affären i fjärde kvartalet 2015. Transaktionen kommer att ha en positiv påverkan på Byggmax Groups resultat per aktie. Förvärvet av Skånska Byggvaror finansieras genom ökad skuldsättning. Nettoskulden och bolagsvärdet på Skånska Byggvaror är per den 30 september 2015.

Rådgivare till Byggmax Group i transaktionen var Danske Bank, Lindahl och EY. Rådgivare till Skånska Byggvaror och Polaris Private Equity var Carnegie och Mannheimer Swartling.
Byggmax Group offentliggör informationen i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4:e november 2015 klockan 08.30.

För mer information kontakta:
Magnus Agervald, VD Byggmax, 0761 19 00 20, magnus.agervald@byggmax.se
Anders Johansson Eickhoff, VD Skånska Byggvaror, 0733 22 30 00, anders.johanssoneickhoff@skanskabyggvaror.se
Peter Ankerst, Partner Polaris Private Equity, 070 130 28 30, pa@polarisequity.dk

Om Byggmax Group
I Byggmax Group ingår Byggmax och Buildor. Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 75 butiker i Sverige från Ystad till Luleå. Företaget omsatte cirka 3,5 miljarder kronor år 2014 och fortsätter att expandera kraftigt. Byggmax finns även med 30 anläggningar i Norge och 13 i Finland. På hemsidan finns hela butikssortimentet tillgängligt, samt även ett omfattande beställningssortiment. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla sina butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Buildor är en snabbväxande on-line aktör inom byggvaror, med en omsättning på knappt 50 MSEK senaste 12 månaderna upp till september 2015, och med en tillväxt på över 150 procent samma tidsperiod. Buildor förvärvades av Byggmax Group i november 2015. Byggmax Groups aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010.

Om Skånska Byggvaror
Skånska Byggvaror är en expansiv och lönsam onlinebaserad nordisk distanshandlare på gör-det-själv-marknaden för förädlade byggvaruprodukter. Skånska Byggvaror strävar efter att erbjuda ett noga utvalt och prisvärt sortiment till hemmafixare, huvudsakligen genom sin webbplattform. Affärsmodellen kännetecknas av en hög andel produkter under eget varumärke, kontroll över värdekedjan från produktutveckling till hemleverans samt hög servicenivå oavsett försäljningskanal. Utöver webben har Skånska Byggvaror sex etablerade fysiska butiker, fyra i Sverige och två i Norge. Sedan grundandet 1965 har Bolaget framgångsrikt utvecklats från en postorderförsäljare till en etablerad distanshandlare med över sex miljoner besök på webben årligen. (www.skanskabyggvaror.se)

Om Polaris Private Equity
Polaris Private Equity är en dansk/svensk kapitalfond som är baserad i Köpenhamn och investerar i väletablerade mindre och mellanstora verksamheter i Danmark såväl som i Sverige. Polaris första fond på EUR 188m blev realiserad i 2008, medan efterföljande tre fonder fortfarande är aktiva med ett förvaltat kapital på mer än EUR 1 miljard. Polaris investerar i verksamheter som har en stark utvecklingspotential och en typisk omsättning på SEK 200-1 500m. Per detta datum har Polaris hittills investerat i 32 bolag varav 19 blivit sålda samt genomfört mer än 50 tilläggsinvesteringar. (www.polarisequity.dk)

Taggar:

Om oss

Byggmax startades 1993 och har totalt 151 butiker i tre länder. 100 anläggningar finns i Sverige, 40 i Norge och 11 i Finland. Företaget omsatte drygt 5,3 miljarder kronor år 2017 och fortsätter att expandera kraftigt. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010. För mer information se www.byggmax.se.

Prenumerera

Dokument & länkar