Lång vinter fördröjer säsongsstart, påverkar Byggmax Group’s försäljning negativt i första kvartalet

På grund av årets kalla och utdragna vinterväder har säsongen för utomhusprojekt startat senare än på minst ett årtionde. Detta har påverkat konsumentmarknaden och Byggmax Group’s försäljning negativt, och Byggmax Group’s försäljning i första kvartalet minskade ca -15%. Byggmax försäljning av inomhuskategorier har utvecklats väl, vilket tyder på att konsumentintresset för gör-det-själv-projekt fortsatt är högt. Historiskt har en sen säsongsstart inte nödvändigtvis betytt en svag försäljningsutveckling för helåret. 

Den långa och kalla vintern har signifikant försenat säsongsstarten för utomhusprojekt.  Detta har påverkat den Nordiska konsumentmarknaden klart negativt, särskilt i mars då den typiska ökningstakten in mot högsäsongen har försenats i linje med vårens sena ankomst. 

I första kvartalet 2018 minskade Byggmax Group’s försäljning med ca 15% jämfört med samma period föregående år. Försäljningen för Byggmax-segmentet minskade med ca 12% och försäljningen för Skånska Byggvaror minskade ca 36%. Skånska Byggvarors försäljningsutveckling påverkades signifikant av skiftet mot ”Garden Living” och minskad försäljning i mindre lönsamma kategorier. 

 – Vi har en jättebra verksamhet, som vi förbättrar, men vi har en säsongsberoende verksamhet som fokuserar på utomhusprojekt och säsongen har startat senare än på mer än ett årtionde, säger Mattias Ankarberg, VD för Byggmax Group. Vi är glada över att se bra försäljningsutveckling i kategorier för inomhusprojekt, vilket tyder på att konsumentintresset för gör-det-själv-projekt fortsatt är högt, och vi ser fram emot utomhussäsongen när våren kommer.

Första kvartalet är Byggmax Group’s minsta (mätt som andel av försäljning), och har utgjort 14% av årlig försäljning under de senaste fem åren. Historiskt har en sen säsongsstart inte nödvändigtvis betytt en svag försäljningsutveckling för helåret. Byggmax Group fokuserar inte på produkter med kort livslängd, och en negativ försäljningsutveckling i första kvartalet skapar inte ett behov av nedsatta priser och minskad bruttomarginal i kommande perioder. 

Alla siffror är preliminära och kommer fastställas i den normala finansiella rapporteringen. Den finansiella rapporten för första kvartalet 2018 publiceras 20 april, 2018. 

Denna information är sådan information som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Pernilla Walfridssons försorg, för offentliggörande den 3 april kl. 10:00

För ytterligare information, kontakta:

Pernilla Walfridsson, CFO
Tel: 076-119 00 40
E-post: pernilla.walfridsson@byggmax.se

Mattias Ankarberg, CEO Byggmax Group
Tel: 076-119 09 85
E-post: mattias.ankarberg@byggmax.se

Om Byggmax Group

I Byggmax Group ingår Byggmax, Skånska Byggvaror och Buildor. Koncernen omsatte 5,3 miljarder kronor år 2017 och Byggmax Group är noterat på Nasdaq sedan 2010.

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 88 butiker i Sverige, 36 butiker i Norge och 10 i Finland. På hemsidan finns hela butikssortimentet tillgängligt, tillsammans med ett omfattande beställningssortiment.

Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla sina butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. 

Under slutet av 2015 och början av 2016 förvärvades Skånska Byggvaror samt Buildor AB. Skånska Byggvaror är ett expansivt distans- och e-handelsföretag som bl a säljer uterum och växthus. Skånska Byggvaror har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och har även ett antal showroombutiker. Buildor är en snabbväxande e-handelsaktör inom byggvaror, hem och trädgård.

För ytterligare information, se www.byggmax.se 

Taggar:

Om oss

Byggmax startades 1993 och har totalt 150 butiker i tre länder. 99 anläggningar finns i Sverige, 40 i Norge och 11 i Finland. Företaget omsatte drygt 5,3 miljarder kronor år 2017 och fortsätter att expandera kraftigt. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010. För mer information se www.byggmax.se.

Prenumerera

Dokument & länkar