Närodlat ökar på Byggmax, 100 procent svensk skog

Trenden med närproducerade varor finns även i byggbranschen. Byggmax ökar andelen leveranser från närområdet till sina butiker. Byggmax miljörapport visar att all trä och trall kommer från svensk skog. Även sten, bruk och fönster kommer från svenska leverantörer. I Byggmax norska och finländska butiker finns fortfarande en övervikt av svenska leverantörer.

- Vi intensifierar vårt arbete kring miljö, där vi fokuserar på hur vi kan bli så klimatsmarta som    möjligt inom vår verksamhet. Det går givetvis inte att ha närproducerat inom alla kategorier, men majoriteten av våra produkter är helsvenska, vilket leder till kortare transporter och minskade koldioxidutsläpp, säger Magnus Agervald, VD för Byggmax.

Miljörapporten visar att Byggmax under 2009 ökade mängden köpt gods med cirka 21 procent. Samtidigt minskade utsläppen av koldioxid med 4 procent per ton gods mellan 2008 och 2009. Detta berodde främst på ökade leveranser från närområdet till Byggmax butiker i Sverige, Norge och Finland.

I miljörapporten har Byggmax inventerat leverantörer för bland annat sten, trä, trall, bruk och fönster. I samtliga dessa kategorier är varorna 100 procent svenska. All sten som säljs på Byggmax kommer från leverantören S:t Eriks anläggningar i Uppsala och Staffanstorp, bruk kommer från Strängnäs och Hässleholm. Virke kommer från flera olika leverantörer och sågverk, vilket gör att transporterna många gånger blir korta från lokala leverantörer.

- Vi har jobbat med att fylla lastbilar så mycket som möjligt och därigenom nå bättre fyllnadsgrader och minska miljöpåverkan. Att hitta leverantörer så nära våra butiker som möjligt är bra både vad gäller kvalitet och leveranssäkerhet. Dessutom är det ofta också det mest klimatsmarta alternativet, säger Magnus Agervald.

Nedan finns en inventering av Byggmax leverantörer inom de största produktkategorierna, specificerat land för land. Inom en del produktkategorier finns en överrepresentation av svenska leverantörer, speciellt i Byggmax norska butiker. Vad gäller trä, så kan transporterna till Norge vara lika klimatsmarta, då sågverken många gånger ligger nära den norska gränsen. 

Varutyp/land Sverige Norge Finland
Sten 100 % Sverige. Utskeppning i Uppsala och Staffanstorp. 100 % Norge. Lokal aktör på Vestlandet, annars utskeppning från Oslo. 100 % Sverige. Kommer under året bli 50 % Finland och 50 % Sverige.
Trä 100 % Sverige. Många utlastningsorter/sågverk per leverantör ger nära transporter. 47 % Sverige, mycket från sågar nära norska gränsen. Även tester med båttrafik från Sverige till Vestlandet för att minska mängden transporter på väg. 53 % Norge. 100 % Finland
Bruk 100 % Sverige. Utskeppning i Strängnäs och Hässleholm 100 % Sverige. Omlagt i juni 2010 till att bli 80 % Tyskland (tåg till Uddevalla och bil därifrån). Mängden transporter på väg minskar därigenom avsevärt. 100 % Finland (Omlagt juni 2010, tidigare kom bruket från Sverige)
Armering 100 % Sverige 100 % Norge 100 % Finland
Cellplast 100 % Sverige 100 % Norge 100 % Finland
Fönster 100 % Sverige 100 % Sverige 100 % Finland
Murblock 100 % Sverige 100 % Sverige 100 % Finland

Byggmax startades 1993 och har med butiken i Ystad 53 butiker i Sverige från Vellinge och Ystad i söder till Luleå i norr. Antalet Byggmax-butiker har mer än fördubblats sedan 2003 och den nyligen börsnoterade koncernen siktar på uppåt 120 butiker i Norden. Under 2009 var omsättningen cirka 2,4 miljarder kronor och bolaget fortsätter att expandera kraftigt.

Återigen lägst pris i Sverige

Byggmax hade 2010 återigen den billigaste byggvarukorgen i DNs stora prisundersökning – något företaget haft varje år sedan 1998. Byggvarukorgen innehåller material som i stort sett räcker för att bygga ett mindre hus, och framtas av DN i samarbete med branschorganisationen Bygg- och järnhandlarna. Byggmax är också det byggvaruhus som Sveriges villaägare anser är billigast och enligt Vi i Villas Villapanel anser 61 procent av männen och 49 procent av kvinnorna att Byggmax är billigast, mot 13 procent respektive 17 procent för närmaste konkurrent. Företaget har också marknadens mest lojala kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex 2006 och 2007.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Agervald, VD Byggmax

Mobil: 076-119 00 20

E-post: magnus.agervald@byggmax.se

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 53 butiker i Sverige från Ystad till Luleå. Företaget omsatte cirka 2,4 miljarder kronor år 2009 och fortsätter att expandera kraftigt. Byggmax finns även med 13 anläggningar i Norge och 3 i Finland. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla sina butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. För mer information se www.byggmax.se.

Om oss

Byggmax startades 1993 och har totalt 151 butiker i tre länder. 100 anläggningar finns i Sverige, 40 i Norge och 11 i Finland. Företaget omsatte drygt 5,3 miljarder kronor år 2017 och fortsätter att expandera kraftigt. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010. För mer information se www.byggmax.se.

Prenumerera