Nyckelpersoner i Byggmax-koncernen förvärvar teckningsoptioner

Nyckelpersoner i Byggmax-koncernen förvärvar 1 087 000 teckningsoptioner i det nyligen beslutade incitamentsprogrammet 2017/2020.

På årsstämman den 10 maj 2017 beslutades om ett incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission av teckningsoptioner till dotterbolaget Byggmax AB för vidareöverlåtelse till nyckelpersoner inom Byggmax-koncernen till marknadsvärde. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i Byggmax Group AB (publ) från och med den 8 juni 2020 till och med den 7 december 2020 till en teckningskurs om 67,50 kronor. Enligt beslutet skulle 41 nyckelpersoner inom Byggmax-koncernen få möjlighet att förvärva upp till sammanlagt 1 520 000 teckningsoptioner.

Överlåtelse av optioner har nu genomförts, och totalt förvärvades 1 087 000 teckningsoptioner av deltagarna i incitamentsprogrammet, dvs ca 71,5 % av de erbjudna teckningsoptionerna.

Denna information är sådan information som Byggmax Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juni 2017 kl. 15.00.

För mer information, kontakta:

Pernilla Walfridsson, CFO
Tel: 076-119 00 40
E-post: pernilla.walfridsson@byggmax.se

Om Byggmax Group

I Byggmax Group ingår Byggmax, Skånska Byggvaror och Buildor. Koncernen omsatte 5,2 miljarder kronor år 2016 och Byggmax Group är noterat på Nasdaq sedan 2010.

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 83 butiker i Sverige, 33 butiker i Norge och 13 i Finland. På hemsidan finns hela butikssortimentet tillgängligt, samt även ett omfattande beställningssortiment. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla sina butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax har de senaste två åren förvärvat Skånska Byggvarorkoncernen samt Buildor AB. Skånska Byggvaror är ett expansivt distans- och e-handelsföretag som bl a säljer uterum och växthus. Skånska Byggvaror har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och har nu även 13 showroombutiker. Buildor är en snabbväxande e-handelsaktör inom byggvaror, hem och trädgård.

Taggar:

Om oss

Byggmax startades 1993 och har totalt 134 butiker i tre länder. 88 anläggningar finns i Sverige, 36 i Norge och 10 i Finland. Företaget omsatte drygt 5,2 miljarder kronor år 2016 och fortsätter att expandera kraftigt. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt tyngre byggvaror. Byggmax aktie noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010. För mer information se www.byggmax.se.

Prenumerera

Dokument & länkar