Citat

Vi ger inte upp förrän byggnadsarbetare världen över kan uppleva den värdighet som alla människor har rätt till
Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads
Byggnads förbundsstyrelse
Vi vill också tacka alla kvinnor som vågat trotsa könsnormer och välja byggbranschen. Ni är med och utvecklar branschen till det bättre. Ni behövs. Tack.
Inom Byggnads arbetar vi ständigt med utbildningsinsatser och lägger skyddsstopp på arbetsplatsen om vi får reda på brister. I slutändan är det dock ett arbetsgivaransvar som de behöver ta. Det handlar om människors liv och hälsa, avslutar Ulf Kvarnström.
Ulf Kvarnström
Vi fortsätter arbetet för en jämställd byggbransch. Idag saknar gravida kvinnor rätt till full havandeskapslön i kollektivavtalet. Det ska vi förändra. Ska vi locka fler kvinnor till byggbranschen är det en självklarhet.
Johan Lindholm
Vi är händerna som bygger Sverige. Och vi tycker att ett fungerande bygge är den bästa arbetsplats som finns. Vi går gärna upp klockan fem för att bygga ditt nästa hem. Men det är mycket som krävs för att ett bygge ska vara en bra och säker arbetsplats och en del saker behöver utvecklas. Här visar Byggnads vägen
Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads
De yrkanden som vi i dag överlämnat till vår motpart Sveriges Byggindustrier kommer att göra Sveriges byggnadsarbetare både starkare, stoltare och tryggare
Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads
En arbetares död får inte gå obemärkt förbi rättssystemet
Johan Lindholm