Byggnads har idag överlämnat sina avtalskrav avseende VVS och kylavtalen

Byggnads har idag överlämnat sina avtalskrav avseende VVS och kylavtalen till sin motpart VVS Företagen. Byggnads står bakom LO-samordningen när det gäller lönekraven. I övrigt finns bl.a. krav på införande av arbetsmiljöcertifiering och att få ordning och reda bland underentreprenörer på byggarbetsplatserna.

– Frågan om en bra arbetsmiljö är en grundförutsättning för en byggnadsarbetare. Vi har ännu inte fått något resultat i våra förhandlingar med motparten och kräver nu att det införs en arbetsmiljöcertifiering av de företag som vill driva verksamhet i branschen, säger Johan Lindholm, ordförande i Byggnads.

Lönekraven

Byggnads ställer sig bakom LO: s samordning där de gemensamma kraven innebär löneökningar med 2,8 procent för alla som tjänar 25 000 kronor och mer. Alla som tjänar mindre än 25 000 kronor i månaden ska få löneökning med minst 700 kronor per månad.

De gemensamma avtalskraven innehåller också ett försäkringspaket och ett föräldrapenningtillägg. Det är ett tillägg på 10 procent av lön man skulle ha haft och följer uttaget från Försäkringskassan med max 180 uttagna dagar per förälder.

Ordning och reda bland underentreprenörer

Det är helt uppenbart att branschen har problem med att det används alldeles för många underentreprenörer på byggarbetsplatserna. Det innebär att huvudentreprenören inte har kontroll över alla de underentreprenörskedjor som finns. Det leder i sin tur till att många underentreprenörer är oseriösa och i vissa fall rent kriminella. Arbetsmiljön drabbas på ett negativt sätt och rena säkerhetsrisker uppkommer. Vi kräver därför en branschöverenskommelse som fungerar.

Urval av övriga krav

Individuell lön utmönstras ur avtalet

Arbetstidsförkortning utökas till 40 timmar/år

Ökning av semesterlön och semesterersättning

Bilagor

Följebrev

Byggnads samtliga avtalskrav

För ytterligare information

Avtalssekreterare Torbjörn Hagelin; 070-229 01 62

Kommunikationschef Matz Larsson; 070-681 37 02

Om oss

Byggnads organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggning och har idag över 100 000 medlemmar inom ett trettiotal yrkesgrupper. www.byggnads.se