Byggnads kommenterar de nya bygg- och plåtavtalen

Bra med höjning av lägstalöner men Sveriges Byggindustrier sprider felaktig information

– Det känns väldigt bra och det är en stor vinst att vi i både bygg- och plåtavtalen har lyckats höja lägstalönerna. Det betyder mycket för de grupper som ligger lägst och det är en stor framgång för Byggnads medlemmar, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin i en kommentar.

För byggavtalets del innebär det en höjning med 2175 kr/mån under avtalsperioden och för plåtavtalet innebär det en höjning med 2227 kr/mån under avtalsperioden. Avtalsperioderna för bägge avtalen är tre år.

– När det gäller byggavtalet så har Sveriges Byggindustrier felaktigt gått ut och sagt att det finns en mindre konjunkturkorrigering i avtalet. Vi har aldrig gått med på någon sådan korrigering. Det skulle i så fall innebära en helt ny princip i vårt avtal och det skulle vi aldrig acceptera, säger Byggnads ordförandeJohan Lindholmi en kommentar.

– Däremot har vi valt att lägga ut löneökningarna sk ”baktungt” vilket innebär en mindre löneökning det första året och större ökningar de övriga åren. Det första året har det skett avräkning för arbetstidsförkortning och föräldrapeng. Detta är en vanlig åtgärd och innebär inte någon ny princip. Jag tycker att BI borde vårda den överenskommelse vi har istället för att sprida felaktig information, avslutar Johan Lindholm.

Om oss

Byggnads organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggning och har idag över 100 000 medlemmar inom ett trettiotal yrkesgrupper. www.byggnads.se

Prenumerera