BYGGNADS LITAR INTE PÅ STÖRSTA MOTPARTEN- Det går inte längre att lita på vår största motpart, säger Byggnads ordförande Hans Tilly. Vi träffar uppgörelser som Sveriges Byggindustrier sedan försöker upphäva i juridiska processer.

I dagarna har denna arbetsgivarorganisation, medlem i Svenskt Näringsliv, lämnat in ett yttrande till Datainspektionen där man påstår att det avtal som ingicks med Byggnads i april inte är rättsenligt och att reglerna om lönegranskning därför inte ska tillämpas. På Byggnads initiativ avskaffades granskningsarvodena i vårens förhandlingar medan företagen skulle enligt nya avtalet fortsätta att lämna löneuppgifter till Byggnads avdelningar.

Både Europadomstolen och Generaladvokaten i Laval-målet ger oss stöd genom att de säger att gemenskapsrätten skall garantera att de fackliga organisationerna ges möjlighet att tillse att kollektivavtalen följs.

- För oss är insynen i lönerna en förutsättning för att kunna bevaka byggnadsarbetarnas intressen, säger Hans Tilly. Det gäller inte minst förhållandena i utländska företag och för utländska byggnadsarbetare.

Byggnads upplever att utländska företag numera finner det naturligt att teckna kollektivavtal. Just nu finns det 435 sådana. Det stora problemet är efterlevnaden. Och där är lönegranskningen en förutsättning.

- Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv jobbat i byggsektorn. Här har det handlat om grundläggande hederlighet. Ett handslag eller ett skriftligt avtal har gällt. Tyvärr är det inte så numera med Bo Antoni och Sveriges Byggindustrier

Ytterligare kommentarer: Hans Tilly 070-5526740

3 (1)

Pressmeddelande

Om oss

Byggnads organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggning och har idag över 100 000 medlemmar inom ett trettiotal yrkesgrupper. www.byggnads.se

Prenumerera