Byggnads och Maskinentreprenörerna överens om nytt avtal

Byggnads och Maskinentreprenörerna har idag accepterat det bud medlarna lämnat och därmed kommit överens om ett nytt entreprenadmaskinavtal.

– Jag är väldigt glad att vi har kommit fram till ett nytt avtal och att vi därmed slipper vidta stridsåtgärder. Genom det nya avtalet tillgodoses de krav vi hade ställt på konkurrensneutralitet mellan Byggnads avtal med Maskinentreprenörerna och Sveriges Byggindustrier. Nu har vi fått ett bra och modernt avtal för våra medlemmar som omfattas av entreprenadmaskinavtalet, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson i en kommentar.

 

Avtalet i korthet:  

 

 • Utgående lön höjs med 2,65 kronor per timma fr o m 1 april (2011).
 • Byggnads har lyckats uppnå eftersträvad konkurrensneutralitet för sina medlemmar på entreprenadmaskinavtalet. Medlemmarna har fått samma regler som i byggavtalet avseende lön till maskinförare som kör på prestationslönearbetsplatser.
 • Semesterersättningen kvarstår.
 • Ytterligare 2 timmars arbetstidsförkortning.
 • Ett moderniserat entreprenadmaskinavtal i samma anda som byggavtalet

  Pressekreterare

   Tor Enqvist

   070 627 02 27

    

  Avtalsekreterare

   Torbjörn Johansson

   070 246 86 08

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Om oss

Byggnads organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggning och har idag över 100 000 medlemmar inom ett trettiotal yrkesgrupper. www.byggnads.se

Prenumerera