Byggnads önskar investeringar i miljonprogrammen och höjt tak i a-kassan

2009-06-10Byggnad önskar investeringar i miljonprogrammen och höjt tak i a-kassan Under två dagar, den 9-1o juni, har Byggnads förbundsfullmäktige sammaträtt på Rönneberga. Fullmäktige beslutande under onsdagen ta följande uttalande om angående investeringar i åtgärder för fler jobb samt höjd a-kassa. Uttalande angående jobbsatsning av Byggnads förbundsfullmäktige den 10 juni 2009 Byggsektorn är mitt uppe i en djup lågkonjunktur och arbetslösheten är hög. Den borgerliga regeringen är helt passiv när vi istället behöver politiska initiativ för att få fler jobb. Vi riskerar att förlora en hel ungdomskull som går ut i arbetslöshet.

Därför kräver vi att: ? Regeringen tar sitt politiska ansvar och tillför medel för upprustning, renovering och energieffektivisering av miljonprogrammen, skolor och andra offentliga lokaler samt genomför behövliga infrastruktursatsningar.
? Sveriges Byggindustrier och dess medlemsföretag omedelbart tar sitt ansvar genom att anställa lärlingar i enlighet med överenskommelsen en lärling på fem yrkesarbetande.

Uttalande angående a-kassan Arbetslöshetsförsäkringens tak har inte höjts sedan 1 juli 2002: Tre fjärdedelar av alla heltidsarbetande a-kassemedlemmar är underförsäkrade och får inte ut 80 % i ersättning vid arbetslöshet. Taket för a-kassan, 18 700 kr, har inte följt löneutvecklingen och inkomstskyddet mellan två arbeten har urholkats.

Människor har själva inte valt att bli sjuka eller arbetslösa. Vi måste få en politik som är rättvis och solidarisk. Vi kan inte låta välfärden försämras ytterligare. Det behövs en solidarisk politik för ett rättvisare och mänskligare samhälle.

Därför kräver vi att: ? Taket höjs - Regeringen måste höja taket i a-kassan så att flertalet av Sveriges löntagare får 80 procent av sin lön vid arbetslöshet.

? Avgiften måste sänkas - Över 500 000 personer har tvingats att lämna a-kassan när regeringen höjde avgifterna. Sänk avgiften så att alla kan vara med.
? Villkoren för att få ersättning måste förbättras - De försämringar som regeringen genomfört innebär att det har blivit krångligare att få ersättning. Förändringarna drabbar LO-medlemmar i allmänhet och kvinnor i synnerhet.

Läs Byggnads uttalande i sin helhet på www.byggnads.se

2 (1)Pressmeddelande

Om oss

Byggnads organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggning och har idag över 100 000 medlemmar inom ett trettiotal yrkesgrupper. www.byggnads.se

Prenumerera

Dokument & länkar