Byggnads säger nej till medlarnas bud

Byggnads säger nej till medlarnas bud gällande Byggnadsplåtslageri, Ventilationsarbeten och Plåtbearbetning samt kollektivavtalet avseende VVS-arbeten samt Kyl-arbeten. Det handlar om att våra medlemmar ska få en arbetstidsförkortning för det tunga och arbetskrävande grovarbete som medlemmarna utför. Dessutom måste vi säkerställa lärlingarnas lönevillkor. Byggnads varsel ligger således kvar med stridsåtgärder som träder i kraft imorgon onsdagen den 25 april.

– Det är högst beklagligt att budet inte innehåller någon arbetstidsförkortning. Arbetsgivarna och medlarna har inte någon som helst förståelse för det hårda arbete våra medlemmar utför liksom den tillfälliga och provisoriska arbetsmiljö de har, säger Byggnads Avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

– Jämfört med industrin som i princip har dubbel så lång arbetstidsförkortning är det anmärkningsvärt att arbetsgivarparten vägrar att tillmötesgå våra krav. Lägg därtill att vi är beredda att betala för vår arbetstidsförkortning, säger Torbjörn Johansson vidare.

– Dessutom blir våra lärlingar satta på undantag med detta bud. Det finns i medlarnas bud inget som helst skydd för att en lärling behandlas lika lönemässigt som den som jobbbar på ackord. Detta är en ordning som Byggnads aldrig kommer att acceptera då en grundläggande princip är att värna om branschens framtid det vill säga våra ungdomar och lärlingar, säger Torbjörn Johansson avslutningsvis.

Kontakt:

Tor Enqvist

Pressekreterare Byggnads

Tel. 0706-270227

Torbjörn Johansson

Avtalssekretare Byggnads

Tel. 070-2468608

Om oss

Byggnads organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggning och har idag över 100 000 medlemmar inom ett trettiotal yrkesgrupper. www.byggnads.se

Prenumerera

Dokument & länkar