Byggnads säger upp Byggavtalet och varslar om stridsåtgärder

Byggavtalet löper ut den 28 februari och Byggnads säger idag upp Byggavtalet. Byggnads varslar också om stridsåtgärder mot företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier (BI). Stridsåtgärderna träder i kraft 12 mars och 19 mars. Stridsåtgärderna omfattar ca 3 000 av Byggnads medlemmar och berör ca 80 företag på ca 160 byggarbetsplatser.

        Sveriges Byggindustrier gör allt för att undvika att förhandla om den viktiga frågan om ordning och reda bland underentreprenörer på byggarbetsplatserna. Parterna har nu förhandlat i över en månad utan att vi har kommit ett enda steg närmre en lösning på problemet med underentreprenörskedjorna, säger Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare

        För Byggnads medlemmar är frågan om ordning och reda oerhört viktig och helt avgörande om vi ska ha en byggsektor i världsklass. Det borde vara en fullständigt självklar sak att ställa upp på kravet om att huvudentreprenören också ska ha ansvar för att underentreprenörerna följer kollektivavtalen och de villkor som gäller på arbetsplatsen, sägerJohan Lindholm. Byggnads ordförande

        Det som våra nordiska länder tycker är en självklarhet borde vara en självklarhet även i Sverige. I Norge har man infört s.k. solidaransvar vilket innebär att huvudentreprenören är ytterst ansvarig för att de anställda hos underentreprenörer får ut rätt lön. I Finland finns ett avtal mellan de finska byggfacken och byggarbetsgivarna där det finns ett ansvar hos beställaren för de underentreprenörer man anlitar. I Sverige menar jag att vi måste få en lösning av frågan som utgår från den svenska modellen där parterna tar ansvar för att lösa huvudentreprenörens ansvar fortsätterJohan Lindholm

        En viktig del av ordning och reda är frågan om en bra arbetsmiljö. Vi har ännu inte fått något resultat i våra förhandlingar med motparten och kräver nu att det införs en arbetsmiljöcertifiering av de företag som vill driva verksamhet i byggbranschen. Till detta kommer också våra krav på likabehandling av inhyrd personal och arbetstidsförkortning säger Torbjörn Hagelin

        Sveriges Byggindustrier har istället valt att angripa våra kollektivavtal i grunden och de lönesystem som finns. BI:s krav innebära stora försämringar av Byggavtalet. Man vill flytta makten över lönebildningen från de anställda till företagen och man vill också försvaga Byggnads som facklig organisation. Det är väldigt förvånande att man väljer konfrontation istället för att börja med konstruktiva förhandlingar, fortsätter Torbjörn Hagelin

        Mot bakgrund av BI:s förhållningssätt finns det ingen annan väg än att säga upp Byggavtalet och varsla om konflikt. Ansvaret ligger nu tungt på BI att avbryta sina angrepp på våra kollektivavtal och istället börja diskutera frågan om ordning och reda på byggarbetsplatserna, avslutar Torbjörn Hagelin

För mer information:

Johan Lindholm, Byggnads ordförande  070-306 65 40

Torbjörn Hagelin, Byggnads avtalssekreterare  070-229 01 62

Matilda Ström, pressekreterare  073-328 59 47

Om oss

Byggnads organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggning och har idag över 100 000 medlemmar inom ett trettiotal yrkesgrupper. www.byggnads.se