Byggnads varslar om stridsåtgärder

Byggnads varslar om stridsåtgärder

Med anledning av att förhandlingarna mellan Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Maskinentreprenörerna angående Entreprenadmaskinavtalet har strandat, varslar Svenska Byggandsarbetareförbundet om strejk.

Strejken omfattar samtliga medlemmar i Byggnadsarbetareförbundet anställda i företag som är medlemmar i Maskinentreprenörerna enligt nedan och som normalt tillämpar Entreprenadmaskinavtalet.

Varslet avser samtliga tornkranförare, mobilkranförare samt betongpumpförare.

Det innebär att arbete som normalt utförs av Byggnadsarbetareförbundets medlemmar inte får utföras av andra.

Strejken träder ikraft den 26 oktober 2007 kl. 05.00.

Från strejken undantas skyddsarbete samt de som uppbär sjuklön.- I de pågående förhandlingarna med Maskinentreprenörerna har det varit ett ointresse från arbetsgivarsidan för att nå fram till ett avtal. Man har velat förhala processen kommenterar Torbjörn Johansson, sammankallande i Byggnadsarbetareförbundets förhandlingsdelegation.

- Vi lägger varslet idag för att sätta press på arbetsgivarsidan och för att skynda på processen att få ett avtal i hamn, avslutar Torbjörn Johansson.

-

För ytterligare kommentarer kontakta Torbjörn Johansson, mobiltelefon: 0702-46 86 08

Om oss

Byggnads organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggning och har idag över 100 000 medlemmar inom ett trettiotal yrkesgrupper. www.byggnads.se

Prenumerera