Byggnads varslar om sympatiåtgärder

Byggnads sympatiserar med Handels medlemmar och stödjer fackförbundets kamp för bättre och mer jämställda löner och övriga avtalsvillkor. Byggnads varslar därför idag om sympatiåtgärder med Handels. Stridsåtgärderna träder ikraft fredagen den 20 april. Varslen berör ca 400 av Byggnads medlemmar och första varslet omfattar ca 11arbetsplatser på ca 13 företag.

– Det är självklart för oss som byggnadsarbetare att stötta våra fruar, sambos, döttrar och vänner i deras kamp för en jämställd lön. I ett modernt arbetsliv ska två vuxna och föräldrar kunna ha en värdig lön. Kvinnor måste få mer av kakan – tjänstemän har under lång tid fått högre löneökningar – nu är det kvinnornas tur, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

–Ökade löner för kvinnor kommer inte att äventyra svensk ekonomi istället kommer det att skapa en mer jämställd arbetsmarknad och ett mer jämställt Sverige, fortsätter Torbjörn Johansson.

– Det handlar om solidaritet – därför är det rätt och självklart för oss att strejka, avslutar Torbjörn Johansson.

---

Varsel om sympatiåtgärder

Handelsanställdas förbund (Handels) har av Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) begärt sympatiåtgärder för deras kamp för att bland annat utjämna löneskillnader mellan kvinno- och mansdominerande branscher i enlighet med LO-samordningens avtalskrav. För att uppnå målet har Handels angett att det är viktigt att få löneökningarna räknat i kronor då flera av Handelns branscher har låga snittlöner. Svensk Handel och Svenskt Näringsliv har ställt sig kallsinniga till Handels högst berättigade krav. Byggnads sympatiserar med Handels medlemmar och stödjer fackförbundets kamp för bättre och mer jämställda löner och övriga avtalsvillkor. Därför är det självklart att Byggnads hörsammar Handels begäran om sympatiåtgärder. Byggnads följer noga utvecklingen i Handels avtalsförhandlingar och kommer – om så krävs – att utöka sympatiåtgärderna. Byggnads varslar således initialt om följande sympatiåtgärder.

  • Stridsåtgärderna omfattar total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom Byggavtalets tillämpningsområde på företag när det gäller projekt angivna i bilaga 1 till detta varsel. Arbetsnedläggelsen och blockaden gäller även om arbetet överlåtes på annan.

  • Arbetsuppgifterna försättes samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen.

  • Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete.

Ovan nämnda stridsåtgärder träder i kraft fredagen den 20 april 2012 kl. 06.00 och gäller tillsvidare till dess Handels och Svensk Handel träffar kollektivavtal eller varslet särskilt återkallas eller ändras.

 

Bilagor

Varsel om sympatiåtgärder

http://www.byggnads.se/Documents/Press/Pressmeddelanden/BI%20-%20Varsel%20om%20sympati%c3%a5tg%c3%a4rder.pdf

Konfliktobjekt, varsel 1 (bilaga 1)

http://www.byggnads.se/Documents/Press/Pressmeddelanden/varsel%20handels%20objekt.pdf

Varsel MI/Handels (bilaga 2)

http://www.byggnads.se/Documents/Press/Pressmeddelanden/Varsel%20MI%20LO%20Handels.pdf

Kontakt:

Tor Enqvist

Pressekreterare

Tel. 070-627 02 27

Göran Tinglöv

Chef Förhandlingsenheten

 Tel. 070-316 55 99

Om oss

Byggnads organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggning och har idag över 100 000 medlemmar inom ett trettiotal yrkesgrupper. www.byggnads.se

Prenumerera

Dokument & länkar