Facklig seger - Byggnads och Elektrikerna får rätt i Lavalmålet

Lex Laval underkänns av FNs arbetsmarknadsorgan ILO. I ett yttrande från ILO:s expertkommitté som består av oberoende juridiska experter, sägs att begränsningar av fackliga stridsåtgärder som har till syfte att få till stånd kollektivavtal med utländska företag strider mot ILO:s konvention 87.

ILO uppmanar även den svenska regeringen att kompensera Byggnads och Elektrikerförbundet för de skadestånd och domstolskostnader som man tvingades att betala till det lettiska företaget, drygt 3 miljoner kronor. Skadestånden utdömdes trots att Arbetsdomstolen i ett tidigare avgörande ansett stridsåtgärderna tillåtna.

-         Det är oerhört glädjande att FN organet ILO har gett Byggnads och Elektrikerna fullständig upprättelse i Lavalkonflikten. Vi agerade hela tiden i enlighet med gällande nationell och internationell lagstiftning, men det var som om att gällande rätt inte var tillämplig vare sig i Arbetsdomstolen eller i EU-domstolen, säger Johan Lindholm, Byggnads ordförande och Jonas Wallin, Elektrikernas ordförande i ett gemensamt uttalande och fortsätter:

- Att ett FN-organ nu kräver att regeringen ska kompensera oss för våra kostnader är utmärkt. Men viktigast av allt viktigare är den tydliga signal ILO sänder till den svenska staten och till EU att såväl EU-rätten som Lex Laval måste ändras. Facken har rätt att kräva svenska kollektivavtal för arbete som utförs i Sverige. Vi förväntar oss att regeringen hör av sig inom kort, avslutar de båda ordförande.

ILO oroas över utvecklingen i Sverige. Begränsningarna av strejkrätten har blivit allt för långtgående. Likaså uttrycker man oro över utformningen av Lex Laval. Det är uppenbart att ILO har fått upp ögonen för hur Lex Laval hotar grundläggande fackliga rättigheter.

För mer information:

Johan Lindholm, ordförande Byggnads, 070-306 65 40 

Matilda Ström, presskeretare Byggnads, 073-328 59 47

Jonas Wallin, ordförande Elektrikerna, 070-567 51 20

Sven Lindberg, kommunikationsansvarig Elektrikerna, 070-630 97 02

Om oss

Byggnads organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggning och har idag över 100 000 medlemmar inom ett trettiotal yrkesgrupper. www.byggnads.se

Prenumerera