Hans Tilly träffade bostadsminister Stefan Attefall

Byggnads ordförande Hans Tilly har idag haft ett möte med bostadsminister Stefan Attefall och diskuterat bostadspolitiska utmaningar och kommande behov av arbetskraft inom byggsektorn.

  • Det är bra att bostadsministern är intresserad och vill lyssna på Byggnads erfarenheter och synpunkter kring bostadspolitik och arbetsmarknaden. Jag framförde behovet av att snabbt få igång bostadsbyggandet och behovet av att upprusta och energieffektivisera miljonprogramsområdena. Vi tog också upp vikten av att våra bygglärlingar får lärlingsplatser och därmed kan få sitt yrkesbevis, säger Hans Tilly, ordförande i Byggnads, i en kommentar.

 

Byggnads bostadspolitiska prioriteringar:

Värna en hög och stabil nivå på bostadsbyggandet

Byggnads vill värna byggandet. Byggandet som andel av BNP är lägre i Sverige än i de flesta europeiska länder. Efter 90-talskrisen Sverige ännu inte har kommit tillbaka till en långsiktigt rimlig nivå på bostadsinvesteringarna – oavsett om det handlar om nyproduktion eller renoveringar.

Ungdomars bostäder

Ett område där marknaden för närvarande inte löser de behov som finns gäller bostäder för ungdomar. Vi behöver bygga bostäder som ungdomar har råd att bo i. En del av bostäder för ungdomar handlar om studentlägenheter. Framför allt i storstäderna är kötiderna mycket långa för att få en studentbostad. Det skapar ytterligare orättvisa mellan de studenter vars familjer har ekonomiska möjligheter och de som inte har det.

ROT-avdrag för flerfamiljshus

Regeringen införde i december 2008 ett ROT-avdrag, som främst riktar sig till villaägare och i någon mån till bostadsrättsinnehavare. ROT-avdraget kommer att kunna ha vis effekt för att göra svarta jobb vita. Däremot är det djupt orättvist: Boende i hyreshus kommer inte att få tillgång till ROT-avdraget och bostadsrättsföreningar kan inte heller utnyttja det. Därigenom skapar regeringen orättvisa mellan olika boendekategorier.

Insatser för miljonprogramsområden och energieffektivisering

Mellan åren 1961 – 75 byggdes 1,4 miljoner bostäder i Sverige. Vi står vi inför omfattande renoveringsbehov som alla är medvetna om. På många håll finns ett eftersatt underhåll, vilket påskyndar renoveringsbehoven. Hittills har mindre än 20 procent av bostäderna från rekordåren moderniserats. En annu mindre andel uppfyller framtida krav på effektiv energianvändning. Detta är något som marknaden inte själv kan lösa, utan här krävs det politiska insatser.

Tillgänglighet och trygghet

I ett solidariskt samhälle får alla plats. Därför behövs ytterligare åtgärder för att göra bostäder och lokaler tillgängliga för äldre och funktionshindrade.

En social bostadspolitik

Egen bostad är ingen självklarhet. Efter år av diskussioner om hemlöshet och utanförskap - är fortfarande ca 18 000 personer hemlösa, det vill säga står helt utan egen bostad. Många hemlösa nås inte heller av annat stöd från samhället. Detta är en omänsklig och oacceptabel situation.

Bilaga:

Byggnads bostadspolitiska program

 

Kontakt:

Tor Enqvist

Pressekreterare

Tel. 070-627 02 27

 

Hans Tilly

Förbundsordförande

Tel. 070-552 67 40

Om oss

Byggnads organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggning och har idag över 100 000 medlemmar inom ett trettiotal yrkesgrupper. www.byggnads.se

Prenumerera

Dokument & länkar