Huvudentreprenörsansvaret har stort folkligt stöd

Byggnads förslag att modernisera kollektivavtalet med ett huvudentreprenörsansvar för att motverka skattefusk, jobbtrafficking och lönedumpning i byggbranschen har ett brett folkligt stöd. En färsk Sifo-undersökning visar att 8 av 10 tycker att ett huvudentreprenörsansvar ska införas i kollektivavtalet. Förslaget har också ett starkt stöd bland byggföretagen. Mer än hälften av Sveriges små- och medelstora byggföretag vill se ett huvudentreprenörsansvar införas.

- Arbetsgivarsidan pratar ofta om att våra kollektivavtal behöver moderniseras. Det är precis vad ett huvudentreprenörsansvar handlar om. Att se till att huvudentreprenören tar ansvar för att kollektivavtalet och gällande lagar efterlevs på hela bygget. Det borde vara en självklarhet, säger Johan Lindholm Byggnads ordförande.

- Byggnadsarbetare har sedan länge sett hur deras bransch har förändrats. Det råder en enorm frustration över att arbetskamrater förolyckas för att man äventyrar arbetsmiljö och bra villkor i jakten på lägsta pris. Seriösa byggföretag har också tröttnat på att konkurrera med skumraskföretagen. Nu börjar även svenska folket se konsekvenserna av en oreglerad arbetsmarknad där människor slås ut och riskerar livet. Nu hoppas vi bara att Sverige Byggindustrier vågar ta steget, säger Johan Lindholm.

- Som sagt, andra länder omkring oss har haft samma problem men har lyckats göra något åt det. I Norge har man tex en variant på huvudentreprenörsansvar som de kallas Solidaransvar. Det har inte bara fått ordning och reda i branschen utan det har även fått positiva konsekvenser på arbetsmiljö och säkerhet. Om andra länder kan, kan väl Sverige också? avslutar Johan Lindholm.

Sammanfattning av Sifo-undersölkningen bifogas

För mer information:

Johan Lindholm, ordförande Byggnads 070-306 65 40

Matilda Ström, pressekreterare Byggnads 073-328 59 47

Om oss

Byggnads organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggning och har idag över 100 000 medlemmar inom ett trettiotal yrkesgrupper. www.byggnads.se

Prenumerera