Malmöbor får kulturstipendier från Byggnads

2009-06-08Malmöbor får Byggnads kulturstipendier Sedan 1966 delar Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) ut ett antal kulturstipendier. Stipendierna delas ut för främjandet av en kulturell insats eller förkovran. I år delar Byggnads ut 220 000 kronor till stipendiater i litteratur, bildkonst, kulturvård, scenkonst och musik. I år får flera Malmöbor Byggnads kulturstipendier.

Stipendierna delas under en ceremoni på Rönneberga kursgård den 9 juni, kl. 18.00.

Stipendienämnden består av: Mona Sahlin, ordförande, Christina Ohlsson, sekreterare, Gunilla Kindstrand, litteratur, Anders Berglund, musik, Jordi Arkö, bildkonst, Leif Hjelm, scenkonst, Thomas Gustavsson, 2:e ordf. Byggnads, övriga områden.

Bilder från stipendieutdelningen och på stipendiaterna går att ladda ner från Byggnads hemsida, www.byggnads.se, från ca kl. 19.00 den 9 juni.

Stipendiater

Totalt antal sökande uppgick i år till 400 st.

Musik

ANDERS HASSGÅRD, Malmö, 10 000 kronor Anders arbetar för närvarande som solo-slagverkare vid Århus Symfoniorkester i Danmark och kommer även provtjänstgöra vid Malmö Symfoniorkester under 2009. Anders är utbildad vid Musikhögskolan i Malmö och har fått många fina vitsord. Han har nu fått möjligheten att studera för pukslagaren samt slagverkaren vid Berlinfilharmonikerna och tilldelas därför Byggnads kulturstipendium om 10 000 kronor för detta ändamål.Litteratur

JEANETTE ROSENGREN, Malmö, 15 000 kronor Jeanette Rosengren, tilldelas Byggnads kulturstipendium om 15.000 kronor för hennes arbete med en biografi kring den skånske rock-ikonen Kal P Dal (1949 – 1985). Kal P Dal skapade en egen subkultur i musiklandskapet, och var en orädd brobryggare mellan olika publiker. Genom detta arbete kommer Jeanette Rosengren att på ett välbehövligt vis komplettera svensk musikhistoria.

Bildkonst

Anna Weitz, Malmö, 15 000 kronor Anna Weitz arbetar engagerat, inlevelsefullt och sakligt med viktiga ämnen i filmdokumentärer. Anna Weitz får Byggnads kulturstipendium 2009 för sin dokumentärfilm om barn i Chile.

2 (2)Pressmeddelande

Om oss

Byggnads organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggning och har idag över 100 000 medlemmar inom ett trettiotal yrkesgrupper. www.byggnads.se

Prenumerera

Dokument & länkar