OBS NY ADRESS & TID Tyst minut och överlämnande av arbetshandskar till ministern på arbetsmiljödagen den 27 april

Med anledning av alla dödsolyckor den senaste tiden håller byggnadsarbetare på arbetsplatser i Sverige en tyst minut kl. 12 fredagen den 27 april på arbetsmiljödagen – detta för att hedra de arbetskamrater som fått sätta livet till på sina arbeten och för att sända tanke till alla som skadats i sina arbeten eller på annat vis blivit utsatta. Byggnadsarbetare från medlemskretsen i Handen kommer också, för att visa sitt missnöje med arbetsmiljöpolitiken, lämna över gamla uttjänta arbetshandskar till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström samma dag.

Totalt har 111 personer omkommit på byggen under de senaste 10 åren, visar statistik som tidningen Byggnadsarbetaren tagit fram. Det dör i snitt en byggnadsarbetare i månaden i Sverige. Detta blundar regeringen för som dragit ner på Arbetsmiljöverkets resurser. Medlemskrets 02 i Handen i Stockholm startade en kampanj som går ut på att skicka gamla arbetshandskar till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Alla dessa gamla arbetshandskar, och 111 stycken märkta som minne till dem som dött under de senaste tio åren, kommer att överlämnas på arbetsmiljödagen fredagen den 27 april.

Medietillfälle för foto och intervju:

Överlämnande av gamla arbetshandskar till Hillevi Engström

Tid: kl. 8.30

Plats: Rosenbad, Drottningsgatan 1

Kontakt-/Talesperson: Kent "Renen" Johansson, telefon 070-797 25 34

– Till Hillevi Engström, arbetsmarknadsminister säger vi från Handen. Ta emot våra handskar som har burits av våra kamrater. De som har fått nog av dödsolyckor, skador och ohälsa på sina arbetsplatser. Vi och våra kära och nära, är värda ett bättre liv, än den arbetsmiljö som regeringen ger oss.", säger Kent Renen Johansson Byggnads medlemskrets i Handen

Medietillfälle för foto och intervju:

Tyst minut vid Stockholmsarenans byggarbetsplats vid Globen

Tid: kl. 11:50

Plats: Stockholmsarenan vid Globen, nordvästra läktarsektionens nedre del mot Pitch

Kontakt-/Talesperson: Jörgen Eriksson, Arbetsmiljöansvarig Byggnads förbundsledning, telefon 070-3723398

– Nästan varannan byggnadsarbetare klarar inte av – p g a dålig arbetsmiljö – att jobba till 65 år. Det borde vara självklart att börja med att förbättra arbetsmiljön innan exempelvis höjd pensionsålder. Att kasta gamla arbetshandskar är vårt sätt att visa att mer måste göras för arbetsmiljön från regeringens sida, säger Jörgen Eriksson, Arbetsmiljöansvarig Byggnads förbundsledning

Fakta olyckor i Byggbranschen:

 • 2010 rapporterades närmare 13 000 allvarliga olyckor och tillbud till Arbetsmiljöverket. Av dessa var 54 dödsolyckor
 • Mellan 2005 och 2010 skedde 78 dödsolyckor inom byggbranschen enligt Arbetsmiljöverkets statistik.
 • Det finns också ett mörkertal när det gäller utländsk arbetskraft och de skador som de drabbas av
 • Arbetsmiljöverket visar på fler olyckor i byggbranschen i sin senaste rapport från februari i år.
 • Antalet anmälda olyckor med sjukfrånvaro har ökat med sju procent på ett år. 2011 var ett dåligt år för arbetsmiljön i byggbranschen: 213 stycken fler olyckor med sjukfrånvaro under 2011 jämfört med året innan.
 • Samtidigt ökade antalet färdolyckor med 22 procent, många byggjobbare skadades på väg till arbetet.
 • Enligt arbetsmiljöverket skadades 3 427 personer mellan 16 och 24 år på jobbet under 2011. Det handlar om arbetsskador som anmälts till Försäkringskassan för sjukfrånvaro. Ökningen är ganska stor från året innan, då det var 2930 anmälningar. Inom bygg och vård sker de flesta olyckorna.
 • En undersökning bland Byggnads medlemmar som Novus-opinion gjordes augusti 2011 visar att varannan byggnadsarbetare är rädd för att gå till jobbet.
 • Det framgår också i undersökningen att en tredjedel har blivit sjukskrivna som följd av en olycka på jobbet.
 • Hela 47 procent tycker att säkerhetsinformationen från sin arbetsgivare inte är tillräcklig.
 • Bara under 2010 ledde 3 033 arbetsolyckor till sjukskrivning inom byggbranschen.
 • Ett dödsfall i månaden under tio år.
 • Förra året dog nio personer i byggolyckor.
 • Totalt har 111 personer dött på byggen under de senaste tio åren.

Fakta dödsfall:

2011: 9, 2010: 12, 2009: 8, 2008: 15, 2007: 13, 2006: 10, 2005: 9, 2004: 10, 2003: 14, 2002: 11

Källa: Dödsstatistik Tidningen Byggnadsarbetaren

Kontakt: Tor Enqvist, Pressekreterare, Tel. 070-627 02 27

Om oss

Byggnads organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggning och har idag över 100 000 medlemmar inom ett trettiotal yrkesgrupper. www.byggnads.se

Prenumerera

Dokument & länkar