Plåtslageriavtal klart inatt

Inatt blev ett treårigt Plåtslageriavtal klart mellan Byggnads och Plåtslageriernas Riksförbund (PLR). Avtalet gäller från och med 1 april och berör ca 5000 plåtarbetare. Byggnads är nöjda med avtalet.

-  Vi har fått bra respons på våra krav, till exempel när det gäller arbetstidsförkortningen och arbetsmiljön, säger Göran Tinglöv, chef på förhandlingsenheten på Byggnads.

-   Det känns bra att vi har fått upp grundlönen och dessutom fått till en höjning på ackordsprislistorna. Jag vill tacka PLR för konstruktiva förhandlingar, avslutar Göran Tinglöv.

Avtalet i korthet

Avtalet gäller from med 1 april 2013 till och med 1 mars 2016

Löner

Utläggning av lön per år blir enligt följande:

2013: Utgående lön räknas upp med 4,06 kr/tim (2,40%) utifrån snittlönen

2014: Utgående lön räknas upp med 4,30 kr/tim (2,45 %) utifrån snittlönen

2015: Utgående lön räknas upp med 4,35 kr/tim (2,45%) utifrån snittlönen

Arbetstidsförkortning

Arbetstidsförkortningen ökas med tre timmar från 37 timmar till 40 timmar.

Arbetsmiljön

Avtalet innebär en tydlig skrivning om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön efter modell och goda erfarenheter från Elektrikernas Installationsavtal. 

Det innebär bl.a att skyddsombud, MB-grupp/kontaktombud eller Byggnads region får större möjligheter att begära överläggning om brister i arbetsmiljön.

Kommer parterna inte överens kan man vända sig till Arbetsmiljöverket för att avgöra frågan.

Underlåtenhet att inte genomföra överläggning innebär kollektivavtalsbrott.

Ackordsprislistan

Ackordsprislistan höjs med 3 procent per år

Arbetstidsförläggning

Arbetstidsförläggning på 160 timmar i snitt på en fyra veckors period. Dock minst 37 timmar och max 43 timmar

Övertidsersättning

Övertidsersättning och ob-ersättning fås på utgående lön

För mer information:

Göran Tinglöv, chef på förhandlingsenheten på Byggnads 070-316 55 99

Matilda Ström, pressekreterare Byggnads 073-328 59 47

Om oss

Byggnads organiserar arbetstagare inom bygg- och anläggning och har idag över 100 000 medlemmar inom ett trettiotal yrkesgrupper. www.byggnads.se

Prenumerera

Dokument & länkar